نظرسنجی
نظر شما در مورد این وبسایت چیست؟
عالی
59%
 
خوب
22%
 
معمولی
6%
 
ضعیف
11%
 
  • تلگرام
  • تلگرام
امروز
۱۳۹۸ چهارشنبه ۲ بهمن
اِلأَربِعا ٢٦ جمادي الاولي ١٤٤١
Wednesday, January 22, 2020
۱۳۹۳ چهارشنبه ۲۹ بهمن  | ضرب المثل با سلام و صلوات مجموعه : ادبیات،شعر و داستان‌
شرح ضرب المثل با سلام و صلوات مجموعه : ادبیات،شعر و داستان‌ شرح ضرب المثل با سلام و صلوات داستان ضرب المثل با سلام و صلوات با سلام و صلوات وارد شدن یا وارد کردن کنایه از تجلیل و بزرگداشتی است که هنگام ورود شخصیتی ممتاز به مجلس یا شهر و جمعیتی نسبت به آن شخصیت به عمل می آید. فی المثل می گویند:« فلانی را با سلام و صلوات وارد کردند» یا به اصطلاح دیگر: از فلانی با سلام و صلوات استقبال به عمل آمد. اما ریشه تاریخی این مثل:
۱۳۹۳ سه شنبه ۲۱ بهمن  | شرح ضرب المثل کله اش بوی قرمه سبزی می دهد مجموعه : ادبیات،شعر و داستان‌
شرح ضرب المثل کله اش بوی قرمه سبزی می دهد مجموعه : ادبیات،شعر و داستان‌ شرح ضرب المثل کله اش بوی قرمه سبزی می دهد این عبارت مثلی در مورد کسی به کار می رود که نسبت به مقام بالاتر سخنان درشت و توهین آمیزی بگوید و یا علیه مصالح کشور قیام و اقدام کند که اعمال و رفتارش مستحق اشد مجازات باشد .
۱۳۹۳ شنبه ۱۸ بهمن  | شرح ضرب المثل گوشت شتر قربانی مجموعه : ادبیات،شعر و داستان‌
شرح ضرب المثل گوشت شتر قربانی مجموعه : ادبیات،شعر و داستان‌ شرح ضرب المثل گوشت شتر قربانی تجاوز تعدی به حقوق دیگران را در عرف اصطلاح ظلم و ستم می خوانند ولی هرگاه این تجاوز به صورت چپاول و تاراج انجام پذیرد فی المثل اموال افراد ضعیف یا جمعیت و یا مثال دولت را آن چنان به یغما ببرند که نه از تاک و نه از تاک نشان اثری باقی بماند، در این صورت اصطلاحاً گفته می شود:«مگر گوشت شتر قربانی است.»
۱۳۹۳ چهارشنبه ۷ آبان  | حکایت ما هم شده حکایت روباه و مرغ های قاضی
گرگی و روباهی با همدیگر دوست بودند. روباه از هوش و زیرکی اش و گرگ از زور بسیار و چنگال تیزش بهره می برد. روباه شکار را پیدا و گرگ آن را شکار می کرد. سپس می نشستند و شکاری را که به چنگ آورده بودند، می خوردند.
۱۳۹۳ پنج شنبه ۱ آبان  | حکایت ضرب المثل چاه ویل مجموعه : ادبیات،شعر و داستان‌
حکایت ضرب المثل چاه ویل مجموعه : ادبیات،شعر و داستان‌
۱۳۹۳ پنج شنبه ۱ آبان  | حکایت ضرب المثل از تو حرکت از خدا برکت ! مجموعه : ادبیات،شعر و داستان‌
حکایت ضرب المثل از تو حرکت از خدا برکت ! مجموعه : ادبیات،شعر و داستان‌
۱۳۹۳ پنج شنبه ۱ آبان  | ضرب المثل جالب و قدیمی مجموعه : ادبیات،شعر و داستان‌
ضرب المثل جالب و قدیمی مجموعه : ادبیات،شعر و داستان‌
۱۳۹۳ سه شنبه ۲۹ مهر  | ضرب المثل های جالب به روزشده و مدرن ! مجموعه : ادبیات،شعر و داستان‌
ضرب المثل های جالب به روزشده و مدرن ! مجموعه : ادبیات،شعر و داستان‌
۱۳۹۳ سه شنبه ۲۹ مهر  | مو شکافی ضرب المثل سر و گوش آب دادن مجموعه : ادبیات،شعر و داستان‌
مو شکافی ضرب المثل سر و گوش آب دادن مجموعه : ادبیات،شعر و داستان‌
۱۳۹۳ شنبه ۲۶ مهر  | مو شکافی ضرب المثل لقمه گلو گیر مجموعه : ادبیات،شعر و داستان‌
مو شکافی ضرب المثل لقمه گلو گیر مجموعه : ادبیات،شعر و داستان‌
۱۳۹۳ شنبه ۲۶ مهر  | شرح ضرب المثل با سلام و صلوات مجموعه : ادبیات،شعر و داستان‌
شرح ضرب المثل با سلام و صلوات مجموعه : ادبیات،شعر و داستان‌
۱۳۹۳ شنبه ۴ مرداد  | داستان ضرب المثل بل گرفتن
این اصطلاح را هنگامی که چیزی به رایگان و یا با کوشش اندکی به دست آید و همچنین برای بهره بردن از فرصت های مناسب و مغتنم به کار می برند.
۱۳۹۲ پنج شنبه ۲۹ اسفند  | ضرب المثل زیر پای کسی را جارو کردن کنایه از چیست؟
ضرب المثل زیر پای کسی را جارو کردن کنایه از چیست؟،هنگامی که کسی را از شغل و کاری که داشته است اخراج کنند، به صورت کنایه درباره ی او می گویند: «زیر پایش را جارو کردند».
۱۳۹۲ پنج شنبه ۲۹ اسفند  | يخ كسي گرفتن يا نگرفتن
يخ كسي گرفتن يا نگرفتن،وقتي كسي به منظور رسيدن به هدفي زحمت ورنجي متحمل شود و وقتي تلف كند و سرانجام نتيجه بگيرد يا نگيرد اين مثل آورند.
۱۳۹۲ چهارشنبه ۱۴ اسفند  | ضرب المثل های مازندرانی
ضرب المثل های مازندرانی،معني:آسيه دوشيدن گاو را بلد نيست مي گويد زمين تپه و چاله دارد.موارد استعمال: عرضه انجام دادن كاري را ندارد بهانه گيري مي كند.
۱۳۹۲ دوشنبه ۵ اسفند  | ضرب المثل جنگل مولا
ضرب المثل جنگل مولا ،هر محلی که بی نظم و ترتیب و توام با هیاهو و جنجال و زدوخورد و درگیری باشد اصطلاحا به جنگل مولا و یا جنگل مولی تعبیر می شود .