thread-index: AdUskPB4JGs+E+KuQUWUX5JA0IjtHg== Thread-Topic: =?utf-8?B?2LHZiNio2KfZhiDYr9mI2LLZiiDar9mEINii2YHYqtin2Kjar9ix2K/Yp9mG?= From: "http://www.madarclub.com/" Subject: =?utf-8?B?2LHZiNio2KfZhiDYr9mI2LLZiiDar9mEINii2YHYqtin2Kjar9ix2K/Yp9mG?= Organization: Targan Management Systems, http://www.targan.ir MIME-Version: 1.0 Content-Type: multipart/alternative; boundary="----=_NextPart_000_056E_01D52CB6.A8781650" Content-Location: http://www.madarclub.com/fa/ps/news/15856 Content-Class: urn:content-classes:message Importance: normal Priority: normal X-MimeOLE: Produced By Microsoft MimeOLE V6.1.7601.24158 This is a multi-part message in MIME format. ------=_NextPart_000_056E_01D52CB6.A8781650 Content-Type: text/plain; charset="utf-8" Content-Transfer-Encoding: base64 IA0KIA0K2KjYp9i02q/Yp9mHINmF2KfYr9ix2KfZhiAt2LHYp9mH2YbZhdin24wg2KjYp9ix2K/Y p9ix24wg2Ygg2KjahtmHINiv2KfYsduMLdiz2LHar9ix2YXbjC3ZhSANCtqp2K8gOiA2NzEtMTU4 NTYgICAgICDYqtin2LHbjNiuINin2YbYqti02KfYsSA6INux27PbuduyINiz2Ycg2LTZhtio2Ycg 27gg2KjZh9mF2YYg2KrYudiv2KfYryDYqNin2LLYr9uM2K8gOg0KMzI4IA0K2LHZiNio2KfZhiDY r9mI2LLZiiDar9mEINii2YHYqtin2Kjar9ix2K/Yp9mGDQrYsdmI2KjYp9mGINiv2YjYstmKINqv 2YQg2KLZgdiq2KfYqNqv2LHYr9in2YYg2IzYqNix2KfZiiDYotmF2KfYr9mHINmD2LHYr9mGINqv 2YQg2KLZgdiq2KfYqNqv2LHYr9in2YbYjCDYsdmI2KjYp9mGINmD2LHZhSDYsdmG2q8NCtqG2YfY p9ixINiz2KfZhtiq2Yog2LHYpyDYqNix2K/Yp9i02KrZhyAxNDQg2LPYp9mG2Kog2KjYsdi0INio 2LLZhtmK2K8g2Ygg2KfYsiDZiNiz2LfYjCDYsdmI2KjYp9mGINix2Kcg2KrYpyDYqNiy2YbZitiv INmIDQrYr9mI2YTYpyDZg9mG2YrYryDZiCA2INiz2KfZhtiq2IwgNiDYs9in2YbYqiDYqNmHINix 2YjYtCDYrtin2YbZhyDYp9mKINio2K/ZiNiy2YrYryAuDQoNCtix2YjYqNin2YYg2K/ZiNiy2Yog 2q/ZhCDYotmB2KrYp9io2q/Ysdiv2KfZhg0KDQog2KLZhdmI2LLYtCDYsdmI2KjYp9mGINiv2YjY stmK2IzYsdmI2KjYp9mGINiv2YjYstmKINqv2YQg2KLZgdiq2KfYqNqv2LHYr9in2YbYjNix2YjY qNin2YYg2K/ZiNiy2YrYjNmH2YbYsSDYr9ixDQrYrtin2YbZhzxodHRwOi8vc3RvcmFnZS5tb25h emVyZWguaXIvaW1hZ2VzLzcxLzcwNy8xMzkyXzExXzA4LzY4MDgyXzQ5NS5qcGc+DQrYsdmI2LQg 2YPYp9ixINio2LHYp9uMINix2YjYqNin2YYg2K/ZiNiy2Yog2q/ZhCDYotmB2KrYp9io2q/Ysdiv 2KfZhiA6DQoNCg0K2KjYsdin2Yog2KLZhdin2K/ZhyDZg9ix2K/ZhiDar9mEINii2YHYqtin2Kja r9ix2K/Yp9mG2Iwg2LHZiNio2KfZhiDZg9ix2YUg2LHZhtqvINqG2YfYp9ixINiz2KfZhtiq2Yog 2LHYpyDYqNix2K/Yp9i02KrZhyAxNDQNCtiz2KfZhtiqINio2LHYtCDYqNiy2YbZitivINmIINin 2LIg2YjYs9i32Iwg2LHZiNio2KfZhiDYsdinINiq2Kcg2KjYstmG2YrYryDZiCDYr9mI2YTYpyDZ g9mG2YrYryDZiCA2INiz2KfZhtiq2IwgNiDYs9in2YbYqg0K2KjZhyDYsdmI2LQg2K7Yp9mG2Ycg 2KfZiiDYqNiv2YjYstmK2K8g2YPZhyDYqNmHINin2YrZhiDYqtix2KrZitioIDEyINqv2YTYqNix 2q8g2K7ZiNin2YfZitivINiv2KfYtNiqLg0K2K/ZiNiu2Kog2K7Yp9mG2Ycg2KfZiiDYqNmHINqG 2Ycg2LTZg9mE2Yog2KfYs9iq2J8g2KfYsiDYp9io2KrYr9in2Yog2LHZiNio2KfZhiDYtNmE2KfZ hCDYqNiy2YbZitivLiDYqNmHIDYg2LPYp9mG2Kog2YPZhw0K2LHYs9mK2K/ZitmFINi52LHYtiDY sdmI2KjYp9mGINix2Kcg2KjZhyDYtdmI2LHYqiDYsdmB2Kog2Ygg2KjYsdqv2LTYqiDYtNmE2KfZ hCDZhdmKINiy2YbZitmFLg0K2KjZhyDZh9mF2YrZhiDYqtix2KrZitioINiq2Kcg2KfZhtiq2YfY p9mKINix2YjYqNin2YYg2K/ZiNiu2Kog2LHYpyDYp9iv2KfZhdmHINmF2Yog2K/Zh9mK2YUuDQrY r9ixINin2YbYqtmH2Kcg2YbYriDYsdinINmF2Yog2YPYtNmK2YUuDQrYrdin2YTYpyDYp9mG2KrZ h9inINmIINin2KjYqtiv2KfZiiDYsdmI2KjYp9mGINii2YXYp9iv2Ycg2LTYr9mHINix2Kcg2KjY pyDZhtiuINmIINiz2YjYstmGINio2Ycg2YfZhSDZiNi12YQg2YPZhtmK2K8uDQrYqNix2KfZiiDY qtmH2YrZhyDZiiDZhdi62LLZiiDar9mE2Iwg2YXZgtiv2KfYsdmKINin2LIg2YrZgyDZvtin2LHa htmHINix2Kcg2K/Yp9iu2YQg2YPYp9ix2q/Yp9mHINio2q/YsNin2LHZitivLiDYr9ixINmI2LPY tw0K2b7Yp9ix2obZh9iMINio2LHYp9mKINmF2LrYstmK2ZAg2q/ZhCDYotmB2KrYp9io2q/Ysdiv 2KfZhiDYr9in2YrYsdmHINin2Yog2KjZg9i02YrYrygg2YPZhyDZhdi52YXZiNmE2KfZiyDYqNmK 2YYgMyDYqtinIDQNCtiz2KfZhtiqINmC2LfYsSDYr9in2YrYsdmHINmF2Yog2KjYp9i02K8pINmI INiv2KfYrtmEINiv2KfZitix2Ycg2LHYpyDYqNinINqv2LHZhyDZiiDZgdix2KfZhtiz2YjZiiDZ vtixINmD2YbZitiv2Jsg2KjZhw0K2KfZitmGINiq2LHYqtmK2Kgg2YPZhyDYsdmI2KjYp9mGINmC 2YfZiNmHINin2Yog2YbZitmFINiz2KfZhtiq2Yog2LHYpyDYr9ixINiz2YjYstmGINmB2LHZiCDZ g9ix2K/ZhyDZiCDYp9iyINmI2LPYtyDYr9in2YrYsdmHDQrYr9ix2KLZiNix2YrYry4g2LHZiNio 2KfZhiDYsdinINix2YjZiiDZvtin2LHahtmHINqv2LHZhyDYqNiy2YbZitivINmIINiz2b7YsyDY s9mI2LLZhiDYsdinINmG2LLYr9mK2YMg2KjZhyDZh9mF2KfZhiDZhtmC2LfZhw0K2Yog2K7YsdmI 2Kwg2LPZiNiy2YbYjCDYr9in2K7ZhCDZvtin2LHahtmHINmD2YbZitivLg0K2KjZhyDZhdix2KfY rdmEINiv2YjYrtiqINiv2YLYqiDZg9mG2YrYry4NCtio2Ycg2obar9mI2Ybar9mKINi52KjZiNix INiz2YjYstmGINiv2YLYqiDZg9mG2YrYry4NCtm+2KfYsdqG2Ycg2LHYpyDYp9iyINmD2KfYsdqv 2KfZhyDYr9ix2KLZiNix2YrYry4NCg0KDQog2KLZhdmI2LLYtCDYsdmI2KjYp9mGINiv2YjYstmK 2IzYsdmI2KjYp9mGINiv2YjYstmKINqv2YQg2KLZgdiq2KfYqNqv2LHYr9in2YbYjNix2YjYqNin 2YYg2K/ZiNiy2YrYjNmH2YbYsSDYr9ixDQrYrtin2YbZhzxodHRwOi8vc3RvcmFnZS5tb25hemVy ZWguaXIvaW1hZ2VzLzcxLzcwNy8xMzkyXzExXzA4LzY4MDgzXzkwNi5qcGc+DQrYrdiv2YjYryDZ itmDINmIINmG2YrZhSDYs9in2LnYqiDYr9mI2LEg2YXYutiy2Yog2q/ZhCDYsdinINmD2YjZgyDY qNiy2YbZitivLg0KDQrZh9mF2obZhtmK2YYg2YXZiiDYqtmI2KfZhtmK2K8g2KjYpyDZgtmK2LfY p9mGINmF2KfYqNmK2YYg2q/YsdmHINmH2Kcg2LHYpyDYr9mI2K7YqiDZh9in2Yog2LTZhCDYqNiy 2YbZitivLiDZg9mF2Yog2YbYriDYsdinDQrYqNmD2LTZitivINiq2Kcg2obZitmGINio2K7ZiNix 2K8g2Ygg2KfYsiDYstmK2LHYjCDZhdmC2K/Yp9ix2Yog2b7Zhtio2Ycg2LHYpyDYr9in2K7ZhCDY rdmB2LHZhyDYp9mK2KzYp9ivINi02K/ZhyDYqNqv2LDYp9ix2YrYrw0K2Ygg2YbYriDYsdinINmD 2KfZhdmEINio2YPYtNmK2K8g2KrYpyDYrNmF2Lkg2LTZiNivINmIINio2LnYryDYqNinINmD2YXZ gyDZhtiuINmIINiz2YjYstmGINmF2LrYstmKINix2Kcg2KjZhyDar9mE2KjYsdqvDQrZh9inINmI 2LXZhCDZg9mG2YrYry4g2KjYsdin2Yog2KLZhdin2K/ZhyDZg9ix2K/ZhiDYqNix2q8g2YfYp9iM INit2K/ZiNivIDQwINiz2KfZhtiqINin2LIg2LHZiNio2KfZhiA0INiz2KfZhtiq2Yog2LPYqNiy DQrYsdinINio2LHYr9in2LTYqtmHINmIINin2LIg2YjYs9i3INio2Ycg2LXZiNix2Kog2YXYq9mE 2KvZiiDYqtinINio2LLZhtmK2K8g2KrYpyDYqtmK2LLZiiDYs9ixINio2LHaryDZhdi02K7YtSDY tNmI2K8uDQoNCtiv2Ygg2LfYsdmBINiv2KfYrtmE2Yog2LHZiNio2KfZhiDYsdinINix2YjZiiDZ h9mFINqv2LDYp9i02KrZhyDZiCDYtNmE2KfZhCDYqNiy2YbZitivLg0K2YPYp9ixINmF2KfZhtmG 2K8g2LTZg9mEINii2YXYp9iv2Ycg2YXZiiDYtNmI2K8uDQrZhtiuINix2Kcg2YPYp9mF2YQg2KjZ g9i02YrYryDYqtinINio2LHaryDahtmK2YYg2KjYrtmI2LHYry4NCtiv2LEg2LXZiNix2KrZiiDZ g9mHINin2LIg2LHZiNio2KfZhiDZh9in2YrZiiDZg9mHINmE2KjZhyDZh9in2Yog2KLZhiDZh9in INiv2KfYsdin2Yog2LPZitmFINin2LPYqiDYp9iz2KrZgdin2K/ZhyDZhtmF2YoNCtmD2YbZitiv 2Iwg2KjYp9mK2K8g2K/ZiCDYt9ix2YEg2LHZiNio2KfZhiDYsdinINmH2YUg2LTZhNin2YQg2KjY stmG2YrYryDZiCDZh9mF2LLZhdin2YYg2KjYpyDYp9mK2YbZg9mHINmG2K4g2YjYs9i3INmG2YXZ iNmG2YcNCtmKINii2YXYp9iv2Ycg2LTYr9mHINmKINio2LHaryDYsdinINiv2LEg2LTZg9mEINmF 2Yog2KjZitmG2YrYry4g2LPZvtizINmE2KjZhyDZh9in2Yog2K7Yp9ix2KzZiiDYqNix2q8g2LHY pyDYtNmE2KfZhCDYstiv2YcNCtmIINmG2K4g2LHYpyDYqNmD2LTZitivINiq2Kcg2YTYqNmHINmH 2Kcg2YfZhSDahtmK2YYg2KjYrtmI2LHYryDYqNix2KfZiiDYsdmG2q8g2KLZhdmK2LLZiiDar9mE INmH2KfYjCDYp9io2KrYr9inINix2YjYqNin2YYNCtix2Kcg2YPZhdmKINmG2YUg2K/Yp9ixINmD 2YbZitivINmIINix2YbaryDYstix2K8g2YrYpyDZhtin2LHZhtis2Yog2LHYpyDYqNix2K/Yp9i0 2KrZhyDZiCDYqNinINmC2YTZhSDZhdmIINix2YjZiiDar9mE2KjYsdqvDQrZh9inINio2LLZhtmK 2K8uKCDYr9mIINiz2YjZhSDar9mE2KjYsdqvINmH2Kcg2KfYsiDYr9in2K7ZhCDYqNmHINiu2KfY sdisINix2YbaryDZhdmKINi02YjYry4pDQrYqNi52K8g2KfYsiDYotmGINmD2YXZiiDYsdmG2q8g 2LPYqNiyINix2Kcg2KjYsdiv2KfYtNiq2Ycg2Ygg2KfYsiDYr9in2K7ZhCDar9mEINmIINmD2YbY p9ixINmF2LrYstmKINqv2YTYjCDYs9in2YrZhw0K2KjYstmG2YrYry4g2LPZvtizINio2Kcg2LHZ htqvINmC2YfZiNmHINin2Yog2LHZiNmKINii2YYg2KjYstmG2YrYryDYqtinINiu2KfZhdmKINix 2YbaryDYs9io2LIg2q/YsdmB2KrZhyDYtNmI2K8uINmF2YoNCtiq2YjYp9mG2YrYryDYqNix2KfZ iiDYs9mI2K7YqtmHINio2Ycg2YbYuNixINix2LPZitiv2YYg2q/ZhNio2LHaryDZh9in2Yog2KLZ gdiq2KfYqNqv2LHYr9in2YYg2YTYqNmHINmH2KfZiiDYqNmK2LHZiNmG2YoNCtqv2YTYqNix2q8g 2YfYpyDYsdinINmG2YrYsiDYqNinINix2YbaryDZgtmH2YjZhyDYp9mKINiz2KfZitmHINio2LLZ htmK2K8uDQoNCiDYotmF2YjYsti0INix2YjYqNin2YYg2K/ZiNiy2YrYjNix2YjYqNin2YYg2K/Z iNiy2Yog2q/ZhCDYotmB2KrYp9io2q/Ysdiv2KfZhtiM2LHZiNio2KfZhiDYr9mI2LLZitiM2YfZ htixINiv2LENCtiu2KfZhtmHPGh0dHA6Ly9zdG9yYWdlLm1vbmF6ZXJlaC5pci9pbWFnZXMvNzEv NzA3LzEzOTJfMTFfMDgvNjgwODRfNjk5LmpwZz4NCtmF2YbYqNi5IDog2YbYtNix2YrZhyDYqtix 2YXZhyDYtNmF2KfYsdmHIDE3DQoNCg0K ------=_NextPart_000_056E_01D52CB6.A8781650 Content-Type: text/html; charset="utf-8" Content-Transfer-Encoding: 8bit روبان دوزي گل آفتابگردان
باشگاه مادران -راهنمای بارداری و بچه داری-سرگرمی-م
کد : 671-15856      تاریخ انتشار : ۱۳۹۲ سه شنبه ۸ بهمن تعداد بازدید : 328
روبان دوزي گل آفتابگردان
روبان دوزي گل آفتابگردان ،براي آماده كردن گل آفتابگردان، روبان كرم رنگ چهار سانتي را برداشته 144 سانت برش بزنيد و از وسط، روبان را تا بزنيد و دولا كنيد و 6 سانت، 6 سانت به روش خانه اي بدوزيد .

روبان دوزي گل آفتابگردان

آموزش روبان دوزی،روبان دوزي گل آفتابگردان،روبان دوزی،هنر در خانه

روش كار برای روبان دوزي گل آفتابگردان :


براي آماده كردن گل آفتابگردان، روبان كرم رنگ چهار سانتي را برداشته 144 سانت برش بزنيد و از وسط، روبان را تا بزنيد و دولا كنيد و 6 سانت، 6 سانت به روش خانه اي بدوزيد كه به اين ترتيب 12 گلبرگ خواهيد داشت.
دوخت خانه اي به چه شكلي است؟ از ابتداي روبان شلال بزنيد. به 6 سانت كه رسيديم عرض روبان را به صورت رفت و برگشت شلال مي زنيم.
به همين ترتيب تا انتهاي روبان دوخت را ادامه مي دهيم.
در انتها نخ را مي كشيم.
حالا انتها و ابتداي روبان آماده شده را با نخ و سوزن به هم وصل كنيد.
براي تهيه ي مغزي گل، مقداري از يك پارچه را داخل كارگاه بگذاريد. در وسط پارچه، براي مغزيِ گل آفتابگردان دايره اي بكشيد( كه معمولاً بين 3 تا 4 سانت قطر دايره مي باشد) و داخل دايره را با گره ي فرانسوي پر كنيد؛ به اين ترتيب كه روبان قهوه اي نيم سانتي را در سوزن فرو كرده و از وسط دايره درآوريد. روبان را روي پارچه گره بزنيد و سپس سوزن را نزديك به همان نقطه ي خروج سوزن، داخل پارچه كنيد.
به مراحل دوخت دقت كنيد.
به چگونگي عبور سوزن دقت كنيد.
پارچه را از كارگاه درآوريد.


آموزش روبان دوزی،روبان دوزي گل آفتابگردان،روبان دوزی،هنر در خانه

حدود يك و نيم ساعت دور مغزي گل را كوك بزنيد.

همچنين مي توانيد با قيطان مابين گره ها را دوخت هاي شل بزنيد. كمي نخ را بكشيد تا چين بخورد و از زير، مقداري پنبه را داخل حفره ايجاد شده بگذاريد و نخ را كامل بكشيد تا جمع شود و بعد با كمك نخ و سوزن مغزي را به گلبرگ ها وصل كنيد. براي آماده كردن برگ ها، حدود 40 سانت از روبان 4 سانتي سبز را برداشته و از وسط به صورت مثلثي تا بزنيد تا تيزي سر برگ مشخص شود.

دو طرف داخلي روبان را روي هم گذاشته و شلال بزنيد.
كار مانند شكل آماده مي شود.
نخ را كامل بكشيد تا برگ چين بخورد.
در صورتي كه از روبان هايي كه لبه هاي آن ها داراي سيم است استفاده نمي كنيد، بايد دو طرف روبان را هم شلال بزنيد و همزمان با اينكه نخ وسط نمونه ي آماده شده ي برگ را در شكل مي بينيد. سپس لبه هاي خارجي برگ را شلال زده و نخ را بكشيد تا لبه ها هم چين بخورد براي رنگ آميزي گل ها، ابتدا روبان را كمي نم دار كنيد و رنگ زرد يا نارنجي را برداشته و با قلم مو روي گلبرگ ها بزنيد.( دو سوم گلبرگ ها از داخل به خارج رنگ مي شود.)
بعد از آن كمي رنگ سبز را برداشته و از داخل گل و كنار مغزي گل، سايه بزنيد. سپس با رنگ قهوه اي روي آن بزنيد تا خامي رنگ سبز گرفته شود. مي توانيد براي سوخته به نظر رسيدن گلبرگ هاي آفتابگردان لبه هاي بيروني گلبرگ ها را نيز با رنگ قهوه اي سايه بزنيد.

آموزش روبان دوزی،روبان دوزي گل آفتابگردان،روبان دوزی،هنر در خانه

منبع : نشريه ترمه شماره 17


------=_NextPart_000_056E_01D52CB6.A8781650--