thread-index: AdY1tL2a50yNQQpfTZaS1hYaqfoucw== Thread-Topic: =?utf-8?B?2KfYs9iq2LHYsyDYtNiv2YrYr9iMINio2KfZgdiqINmF2LrYstmKINmD2YjYrw==?= =?utf-8?B?2YPYp9mGINix2Kcg2KrYutmK2YrYsSDZhdmK4oCM2K/Zh9iv?= From: "http://www.madarclub.com/" Subject: =?utf-8?B?2KfYs9iq2LHYsyDYtNiv2YrYr9iMINio2KfZgdiqINmF2LrYstmKINmD2YjYrw==?= =?utf-8?B?2YPYp9mGINix2Kcg2KrYutmK2YrYsSDZhdmK4oCM2K/Zh9iv?= Organization: Targan Management Systems, http://www.targan.ir MIME-Version: 1.0 Content-Type: multipart/alternative; boundary="----=_NextPart_000_0E2E_01D635DA.7658EBD0" Content-Location: http://www.madarclub.com/fa/ps/news/14784 Content-Class: urn:content-classes:message Importance: normal Priority: normal X-MimeOLE: Produced By Microsoft MimeOLE V6.1.7601.24158 This is a multi-part message in MIME format. ------=_NextPart_000_0E2E_01D635DA.7658EBD0 Content-Type: text/plain; charset="utf-8" Content-Transfer-Encoding: base64 IA0KIA0K2KjYp9i02q/Yp9mHINmF2KfYr9ix2KfZhiAt2LHYp9mH2YbZhdin24wg2KjYp9ix2K/Y p9ix24wg2Ygg2KjahtmHINiv2KfYsduMLdiz2LHar9ix2YXbjC3ZhSANCtqp2K8gOiA2MTktMTQ3 ODQgICAgICDYqtin2LHbjNiuINin2YbYqti02KfYsSA6INux27PbuduyINqG2YfYp9ix2LTZhtio 2Ycg27Ig2KjZh9mF2YYg2KrYudiv2KfYryDYqNin2LLYr9uM2K8gOg0KNTA2IA0K2KfYs9iq2LHY syDYtNiv2YrYr9iMINio2KfZgdiqINmF2LrYstmKINmD2YjYr9mD2KfZhiDYsdinINiq2LrZitmK 2LEg2YXZiuKAjNiv2YfYrw0K2YXYqtiu2LXYtdin2YYg2YXYutiyINmIINin2LnYtdin2Kgg2K/Y sSDZitmDINmF2LfYp9mE2LnZhyDYrNiv2YrYryDYr9ix2YrYp9mB2KrZh+KAjNin2YbYryDZg9mI 2K/Zg9in2YbZiiDZg9mHINin2LPYqtix2LMg2YXYstmF2YYNCtmIINi02K/Zitiv2Yog2LHYpyDY qtis2LHYqNmHINmF2YrigIzZg9mG2YbYryDYqNmK2LTYqtixINiv2LEg2YXYudix2LYg2K7Yt9ix INmD2YjahtmDINi02K/ZhiDZhtin2K3ZitmH4oCM2KfZiiDYp9iyINmF2LrYsti02KfZhg0K2YfY s9iq2YbYryDZg9mHINio2Kcg2K3Yp9mB2LjZhyDYr9ixINin2LHYqtio2KfYtyDYp9iz2KouINiz 2LfYrSDYp9mK2YYg2YXZhti32YLZhyDZhdi62LLZiiDYr9ixINmD2YjYr9mD2KfZhtmKINmD2Ycg 2KrYrdiqDQrYp9iz2KrYsdizINmIINiq2YbYtCDZhdiv2KfZiNmFINmH2LPYqtmG2K8g2K/YsSDZ hdmC2KfZitiz2Ycg2KjYpyDYs9in2YrYsSDZh9mF2LPYp9mE2KfZhti02KfZhtiMINmD2YXYqtix INmIINmD2YjahtmD2KrYsSDYp9iz2KouDQoNCtmF2KrYrti12LXYp9mGINmF2LrYsiDZiCDYp9i5 2LXYp9ioINiv2LEg2YrZgyDZhdi32KfZhNi52Ycg2KzYr9mK2K8g2K/YsdmK2KfZgdiq2YfigIzY p9mG2K8g2YPZiNiv2YPYp9mG2Yog2YPZhyDYp9iz2KrYsdizINmF2LLZhdmGDQrZiCDYtNiv2YrY r9mKINix2Kcg2KrYrNix2KjZhyDZhdmK4oCM2YPZhtmG2K8g2KjZiti02KrYsSDYr9ixINmF2LnY sdi2INiu2LfYsSDZg9mI2obZgyDYtNiv2YYg2YbYp9it2YrZh+KAjNin2Yog2KfYsiDZhdi62LLY tNin2YYNCtmH2LPYqtmG2K8g2YPZhyDYqNinINit2KfZgdi42Ycg2K/YsSDYp9ix2KrYqNin2Lcg 2KfYs9iqLiDYs9i32K0g2KfZitmGINmF2YbYt9mC2Ycg2YXYutiy2Yog2K/YsSDZg9mI2K/Zg9in 2YbZiiDZg9mHINiq2K3Yqg0K2KfYs9iq2LHYsyDZiCDYqtmG2LQg2YXYr9in2YjZhSDZh9iz2KrZ htivINiv2LEg2YXZgtin2YrYs9mHINio2Kcg2LPYp9mK2LEg2YfZhdiz2KfZhNin2YbYtNin2YbY jCDZg9mF2KrYsSDZiCDZg9mI2obZg9iq2LEg2KfYs9iqLg0KDQrZhdiq2K7Ytdi1INiv2KfZhti0 2q/Yp9mHINmI2YrYs9mD2YjYs9mG2YrZhiDYr9ixINmF2KfYr9mK2LPZiNmGINii2YXYsdmK2YPY pyDYr9ixINin2YrZhiDYotiy2YXYp9mK2LTYp9iqINiv2LHZitin2YHYqtmH4oCM2KfZhtivDQrZ g9mHINin2YrZhiDZgtio2YrZhCDYqtmB2KfZiNiq4oCM2YfYp9mKINmF2LrYstmKINiv2LEg2LnZ itmGINit2KfZhCDYsdmI2Yog2KrZiNin2YYg2LDZh9mG2Yog2Ygg2KfYr9ix2KfZg9mKINin2YbY s9in2YYNCtiq2KfYq9mK2LEg2YXZiuKAjNqv2LDYp9ix2YbYryDYqNmHINi32YjYsdmKINmD2Ycg 2YPZiNiv2YPYp9mGINmI2YLYqtmKINiq2K3YqiDYp9iz2KrYsdizINi02K/ZitivINmIINmF2K/Y p9mI2YUg2LLZhtiv2q/Zig0K2YXZiuKAjNmD2YbZhtivINiv2LEg2KLYstmF2YjZhuKAjNmH2KfZ iiDYrdin2YHYuNmH4oCM2KfZiiDZhdit2YrYt9mK2Iwg2YPYp9ix2KLZitmKINi22LnZitmB4oCM 2KrYsdmKINiv2KfYsdmG2K8uDQoNCtio2Ycg2q/Ystin2LHYtCDZhdis2YTZhyDYotmG2YTYp9mK 2YYg2YTYp9m+2YjYs9in2YbZitiz2Iwg2YPZiNiv2YPYp9mG2Yog2YPZhyDYqtit2Kog2KfYs9iq 2LHYsyDZh9iz2KrZhtivINmH2YXigIzahtmG2YrZhiDYr9ixDQrYp9mG2KzYp9mFINiq2LPYquKA jNmH2KfZiiDZhdix2KjZiNi3INio2Ycg2K3Yp9mB2LjZhyDZg9mI2KrYp9mHINmF2K/YqiDZhtmK 2LIg2KjZiti02KrYsSDYr9qG2KfYsSDZhdi02YPZhCDZhdmK4oCM2LTZiNmG2K8uDQoNCtmF2KrY rti12LXYp9mGINmF2YrigIzar9mI2YrZhtivOiDYqNmK4oCM2LTZgyDYqtmF2KfZhSDYp9i52LbY p9mKINiu2KfZhtmI2KfYr9mHINiq2Kcg2K3Yr9mI2K/ZiiDYp9iz2KrYsdizINix2Kcg2KrYrNix 2KjZhw0K2YXZiuKAjNmD2YbZhtivINmIINio2Ycg2YfZhdmK2YYg2K/ZhNmK2YQg2KjYs9mK2KfY sSDZhdmH2YUg2KfYs9iqINiv2LHZitin2KjZitmFINmD2Ycg2LPYt9itINio2KfZhNin2Yog2KfY s9iq2LHYsyDahtmHDQrYqtin2KvZitix2Yog2YXZiuKAjNiq2YjYp9mG2K8g2LHZiNmKINin2YHY sdin2K8g2YXYrtiq2YTZgSDYr9in2LTYqtmHINio2KfYtNivLiDYqNix2K7ZiiDYp9iyINmG2YXZ iNmG2YfigIzZh9inINmIINi02LHYp9mK2LfZig0K2YPZhyDZhdmK4oCM2KrZiNin2YbZhtivINin 2LPYqtix2LMg2YHZiNmC4oCM2KfZhNi52KfYr9mH4oCM2KfZiiDYqNmHINmD2YjYr9mD2KfZhiDY r9ixINiu2KfZhtmI2KfYr9mHINmI2KfYsdivINmD2YbZhtivINi02KfZhdmEDQrYrti02YjZhtiq INmK2Kcg2KrYqNi52YrYtiDYr9ixINmF2YjYsdivINmK2YPZiiDYp9iyINmB2LHYstmG2K/Yp9mG INmK2Kcg2LPYp9mK2LEg2KfYudi22KfZiiDYrtin2YbZiNin2K/ZhyDYp9iz2KouDQoNCtin2YrZ hiDZhdi32KfZhNi52Ycg2YPZhyDYr9ixINmF2KzZhNmHINmG2YjYsdmI2LPYp9mK2YbYsyDYqNmH INqG2KfZviDYsdiz2YrYr9mHINiq2KfZitmK2K/ZiiDYqNixINmK2KfZgdiq2YfigIzZh9in2Yog 2YLYqNmE2YoNCtiv2LEg2YXZiNix2K8g2KrYp9ir2YrYsdin2Kog2YXYrtix2Kgg2KfYs9iq2LHY syDYr9ixINiy2YbYr9qv2Yog2KfZhtiz2KfZhiDYp9iz2KouINiv2LEg2KjYsdiu2Yog2KfYsiDZ hdi32KfZhNi52KfYqiDYp9iu2YrYsQ0K2YbYtNin2YYg2K/Yp9iv2Ycg2LTYr9mHINin2LPYqiDZ g9mI2K/Zg9in2YbZiiDZg9mHINiv2LEg2LTYsdin2YrYtyDZvtix2KfYs9iq2LHYsyDYstmG2K/a r9mKINmF2YrigIzZg9mG2YbYryDYp9iyINmG2LjYsQ0K2YHYsdii2YrZhtiv2YfYp9mKINiz2YTZ iNmE2Yog2LPYsdmK2LnYqtixINm+2YrYsSDZhdmK4oCM2LTZiNmG2K8g2Ygg2KjZhtin2KjYsdin 2YrZhiDZhdmK4oCM2KrZiNin2YYg2q/ZgdiqINin2LPYqtix2LMg2K/ZiNix2KfZhg0K2YPZiNiv 2YPZiiDYudin2YXZhCDZg9in2YfYtCDYt9mI2YQg2LnZhdixINin2LPYqi4NCg0K2KfZitmGINmK 2KfZgdiq2Ycg2K3Yp9i12YQg2YXYt9in2YTYudmHINix2YjZiiA2MSDZg9mI2K/ZgyA5INiq2Kcg MTQg2LPYp9mE2Ycg2KfYs9iqLiDZhdiq2K7Ytdi12KfZhiDZhdmK4oCM2q/ZiNmK2YbYrzoNCtmH 2LEg2obZhtivINin2YrZhiDYqtmB2KfZiNiq4oCM2YfYpyDYr9ixINio2KfZgdiqINmF2LrYstmK INis2LLYptmKINmIINmF2YrZg9ix2YjYs9mD2YjZvtmKINmH2LPYqtmG2K8g2KfZhdinINmF2Yri gIzYqtmI2KfZhtmG2K8NCtiq2KfYq9mK2LHYp9iqINmF2YfZhdmKINix2YjZiiDZhdmH2KfYsdiq 4oCM2YfYp9mKINiw2YfZhtmKINmD2YjYr9mD2KfZhiDYqNixINis2KfZiiDYqNqv2LDYp9ix2YbY ry4gDQoNCg0K ------=_NextPart_000_0E2E_01D635DA.7658EBD0 Content-Type: text/html; charset="utf-8" Content-Transfer-Encoding: 8bit استرس شديد، بافت مغزي كودكان را تغيير مي‌دهد
باشگاه مادران -راهنمای بارداری و بچه داری-سرگرمی-م
کد : 619-14784      تاریخ انتشار : ۱۳۹۲ چهارشنبه ۲ بهمن تعداد بازدید : 506
استرس شديد، بافت مغزي كودكان را تغيير مي‌دهد
متخصصان مغز و اعصاب در يك مطالعه جديد دريافته‌اند كودكاني كه استرس مزمن و شديدي را تجربه مي‌كنند بيشتر در معرض خطر كوچك شدن ناحيه‌اي از مغزشان هستند كه با حافظه در ارتباط است. سطح اين منطقه مغزي در كودكاني كه تحت استرس و تنش مداوم هستند در مقايسه با ساير همسالانشان، كمتر و كوچكتر است.

متخصصان مغز و اعصاب در يك مطالعه جديد دريافته‌اند كودكاني كه استرس مزمن و شديدي را تجربه مي‌كنند بيشتر در معرض خطر كوچك شدن ناحيه‌اي از مغزشان هستند كه با حافظه در ارتباط است. سطح اين منطقه مغزي در كودكاني كه تحت استرس و تنش مداوم هستند در مقايسه با ساير همسالانشان، كمتر و كوچكتر است.

متخصص دانشگاه ويسكوسنين در ماديسون آمريكا در اين آزمايشات دريافته‌اند كه اين قبيل تفاوت‌هاي مغزي در عين حال روي توان ذهني و ادراكي انسان تاثير مي‌گذارند به طوري كه كودكان وقتي تحت استرس شديد و مداوم زندگي مي‌كنند در آزمون‌هاي حافظه‌اي محيطي، كارآيي ضعيف‌تري دارند.

به گزارش مجله آنلاين لاپوسانيس، كودكاني كه تحت استرس هستند هم‌چنين در انجام تست‌هاي مربوط به حافظه كوتاه مدت نيز بيشتر دچار مشكل مي‌شوند.

متخصصان مي‌گويند: بي‌شك تمام اعضاي خانواده تا حدودي استرس را تجربه مي‌كنند و به همين دليل بسيار مهم است دريابيم كه سطح بالاي استرس چه تاثيري مي‌تواند روي افراد مختلف داشته باشد. برخي از نمونه‌ها و شرايطي كه مي‌توانند استرس فوق‌العاده‌اي به كودكان در خانواده وارد كنند شامل خشونت يا تبعيض در مورد يكي از فرزندان يا ساير اعضاي خانواده است.

اين مطالعه كه در مجله نوروساينس به چاپ رسيده تاييدي بر يافته‌هاي قبلي در مورد تاثيرات مخرب استرس در زندگي انسان است. در برخي از مطالعات اخير نشان داده شده است كودكاني كه در شرايط پراسترس زندگي مي‌كنند از نظر فرآيندهاي سلولي سريعتر پير مي‌شوند و بنابراين مي‌توان گفت استرس دوران كودكي عامل كاهش طول عمر است.

اين يافته حاصل مطالعه روي 61 كودك 9 تا 14 ساله است. متخصصان مي‌گويند: هر چند اين تفاوت‌ها در بافت مغزي جزئي و ميكروسكوپي هستند اما مي‌توانند تاثيرات مهمي روي مهارت‌هاي ذهني كودكان بر جاي بگذارند. 


------=_NextPart_000_0E2E_01D635DA.7658EBD0--