باشگاه مادران -راهنمای بارداری و بچه داری-سرگرمی-م
کد : 601-21095      تاریخ انتشار : ۱۳۹۲ دوشنبه ۲۸ بهمن تعداد بازدید : 990
آموزش ساخت گل رز خمیری
آموزش ساخت گل رز خمیری ؛ گلای رز خمیری رو (که الان ساختشو یاد می گیرین!) روی یه تکه اسفنج که به شکل قلب بریده شده نصب کنین و به دیوار بزنین یا بذارین روی میز!
آموزش ساخت گل رز،گل رز خمیری،آموزش ساخت گل رز خمیری،آموزش ساخت گل،خمیر گل چینی،گل چینی،گل رز خمیری،گل رز،هنر درخانه

گلای رز خمیری رو (که الان ساختشو یاد می گیرین!)

روی یه تکه اسفنج که به شکل قلب بریده شده نصب کنین


و به دیوار بزنین یا بذارین روی میز!

آموزش ساخت گل رز،گل رز خمیری،آموزش ساخت گل رز خمیری،آموزش ساخت گل،خمیر گل چینی،گل چینی،گل رز خمیری،گل رز،هنر درخانه

از خمیر به اندازه یه فندق بردارین و کف دستتون پهنش کنین

آموزش ساخت گل رز،گل رز خمیری،آموزش ساخت گل رز خمیری،آموزش ساخت گل،خمیر گل چینی،گل چینی،گل رز خمیری،گل رز،هنر درخانه

خمیر پهن شده رو مث شکل لوله کنین

آموزش ساخت گل رز،گل رز خمیری،آموزش ساخت گل رز خمیری،آموزش ساخت گل،خمیر گل چینی،گل چینی،گل رز خمیری،گل رز،هنر درخانه

یه گلبرگ دیگه بردارین و دور گلبرگ اول بپیچین

آموزش ساخت گل رز،گل رز خمیری،آموزش ساخت گل رز خمیری،آموزش ساخت گل،خمیر گل چینی،گل چینی،گل رز خمیری،گل رز،هنر درخانه

و باز یه گلبرگ دیگه!

آموزش ساخت گل رز،گل رز خمیری،آموزش ساخت گل رز خمیری،آموزش ساخت گل،خمیر گل چینی،گل چینی،گل رز خمیری،گل رز،هنر درخانه

و یک گلبرگ دیگه...

هرچی تعداد گلبرگا بیشتر می شه باید فاصله ها هم بیشتر بشه

مث گل طبیعی!

آموزش ساخت گل رز،گل رز خمیری،آموزش ساخت گل رز خمیری،آموزش ساخت گل،خمیر گل چینی،گل چینی،گل رز خمیری،گل رز،هنر درخانه

لبه گلبرگارو با دست کمی انحنا بدین و به طرف عقب بکشین

برای گلای بزرگتر تعداد گلبرگارو بیشتر کنین

آموزش ساخت گل رز،گل رز خمیری،آموزش ساخت گل رز خمیری،آموزش ساخت گل،خمیر گل چینی،گل چینی،گل رز خمیری،گل رز،هنر درخانه

برای ساختن برگ به اندازه یه فندق از خمیر سبز بردارین

آموزش ساخت گل رز،گل رز خمیری،آموزش ساخت گل رز خمیری،آموزش ساخت گل،خمیر گل چینی،گل چینی،گل رز خمیری،گل رز،هنر درخانه

به شکل اشک درآرین و روی الگوی برگ بذارین

آموزش ساخت گل رز،گل رز خمیری،آموزش ساخت گل رز خمیری،آموزش ساخت گل،خمیر گل چینی،گل چینی،گل رز خمیری،گل رز،هنر درخانه

برگ رو روی الگو فشار بدین تا خطوط الگو روش حک بشه

آموزش ساخت گل رز،گل رز خمیری،آموزش ساخت گل رز خمیری،آموزش ساخت گل،خمیر گل چینی،گل چینی،گل رز خمیری،گل رز،هنر درخانه

اینجوری!


آموزش ساخت گل رز،گل رز خمیری،آموزش ساخت گل رز خمیری،آموزش ساخت گل،خمیر گل چینی،گل چینی،گل رز خمیری،گل رز،هنر درخانه

به گلا و برگا یه تیکه سیم که با نوار کاترین پوشوندین بزنین و توی اسفنج فرو کنین

البته با سلیقه و دقت!!