باشگاه مادران -راهنمای بارداری و بچه داری-سرگرمی-م
کد : 672-20199      تاریخ انتشار : ۱۳۹۲ جمعه ۲۵ بهمن تعداد بازدید : 251
200 مدرسه حکم قلع و قمع گرفته‌اند
معاون حقوقی و امور مجلس آموزش و پرورش با اشاره به آخرین وضعیت مدارس استیجاری و قلع و قمعی گفت: در حال حاضر 978 مدرسه استیجاری غیراوقافی در کشور وجود دارد که 15 مدرسه قلع و قمعی مربوط به مالکان حقیقی حکم تخلیه گرفته و 114 مدرسه قلع و قمعی بدون حکم هستند.
به گزارش مشرق، مصطفی ناصری زنجانی درباره وضعیت مدارس استیجاری کشور توضیح داد: در حال حاضر 978 مدرسه استیجاری غیراوقافی وجود داشته که ما آنها را اجاره کرده ایم و اکثر این مدارس دارای مالک هستند. همچنین 5 هزار و 408 مدرسه نیز در سراسر کشور از مدارس وقفی هستند.

وی درباره اینکه آیا مدارسی که حکم قلع و قمع دارند، باید تخلیه شوند، افزود: 200 مدرسه حکم قلع و قمع گرفته‌اند، اما با توجه به اینکه بیشتر احکام مربوط به دستگاههاست، تخلیه آن ضروری نیست و براساس قانون تا زمانکیه مدرسه در اختیار آموزش و پرورش است، امکان تخلیه آن وجود ندارد.

ناصری زنجانی در پاسخ به این سئوال که معاونت حقوقی چه راهکاری را برای مدارس استیجاری و قلع و قمعی در نظر گرفته است، توضیح داد: تاکنون تنها 15 مدرسه قلع و قمعی حکم تخلیه گرفته‌اند که این مدارس مربوط به مالکان حقیقی بوده و 114 مدرسه بدون حکم هستند. راهکار ما در این معاونت مذاکره و پرداخت وجه به مالکان برای حل این مشکلات است.

وی درباره اینکه آیا بودجه ای برای سال 93 درباره حل مشکلات مدارس قلع و قمعی در نظر گرفته شده است، گفت: بله، ﺑﺮﺍﻱ  ﺍﻭﻟﻴﻦ ﺑﺎﺭ ﻣﺎﺩﻩ ﺍﻱ ﺩﺭ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺁﻭﺭﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺁﻥ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻭ ﭘﺮﻭﺭﺵ ﻗﺎﺩﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ ﺗﺎ ﺑﺘﻮﺍﻧﺪ ﺑﺮﺧﻲ ﺍﺯ ﺍﻣﻼﻙ ﻓﺎﻗﺪ ﻛﺎﺭﺍﻳﻲ ﻻﺯﻡ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻔﺮﻭﺷــﺪ. ﺑﺎ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺍﻳﻦ ﺑﻨﺪ ﻻﻳﺤﻪ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺩﺭ  ﻛﻤﻴﺴــﻴﻮﻥ ﺗﻠﻔﻴﻖ، ﺑﻪ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻭ ﭘﺮﻭﺭﺵ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺩﺍﺩﻩ ﻣﻰﺷــﻮﺩ ﺑﺎ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺎﺳــﻰ ﻭ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﻣﻮﺟــﻮﺩ ﺩﺭ ﺣﻔﻆ ﻣــﻮﺍﺭﺩ ﺣﺎﻛﻤﻴﺘﻰ، ﺩﺭ ﺳــﺎﻝ 93 ﺍﻣﻮﺍﻝ ﻏﻴﺮﻣﻨﻘﻮﻝ ﻣﺎﺯﺍﺩ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻛﺎﺭﺑﺮﻯ ﻭ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻧﺘﺸــﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﻏﻴﺮﻋﻤﻮﻣﻰ ﻭﺍﮔﺬﺍﺭ ﻛﻨﺪ.

به گفته معاون حقوقی و امور مجلس آموزش و پرورش، ﺍﻳﻦ ﻫﻤﺎﻥ ﺑﺤﺚ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺍﺣﺴــﻦ ﻛﺮﺩﻥ ﺍﻣﻼﻙ ﺍﺳــﺖ ﺩﺭ ﺣــﺎﻝ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺰﺭﮔﺘﺮﻳﻦ ﻣﺎﻧﻌﻲ ﻛﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺭﺍﻩ ﺭﻓﻊ ﻣﺸﻜﻞ ﻣﺪﺍﺭﺱ ﻗﻠﻊ ﻭ ﻗﻤﻌﻲ ﻭ ﺍﺳــﺘﻴﺠﺎﺭﻱ ﻭ ﻧﻴﺰ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺳﺎﺯﻱ ﺍﻣﻼﻙ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻭ ﭘﺮﻭﺭﺵ ﺍﺳﺖ، ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ بوده ﻛﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﺎﻅ ﺑﺎﻻ ﺭﻓﺘﻦ ﺍﺭﺯﺵ ﺯﻣﻴﻦ ،ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻱ ﺯﻳﺎﺩﻱ ﺭﺍ ﻣﻲﻃﻠﺒﺪ.