باشگاه مادران -راهنمای بارداری و بچه داری-سرگرمی-م
کد : 672-18744      تاریخ انتشار : ۱۳۹۲ چهارشنبه ۲۳ بهمن تعداد بازدید : 280
همه او را دوست دارند... +عکس
داستین کارتر (Dustin Carter) پسری بود که بدلیل یک بیماری خاص خونی دست وپای خود را از دست داد. بدون داشتن دست و پا امید به زندگیش را از دست داد.
تاپ ناپ: داستین کارتر  (Dustin Carter) پسری بود که بدلیل یک بیماری خاص خونی دست وپای خود را از دست داد. بدون داشتن دست و پا امید به زندگیش را از دست داد.

 تا اینکه به کشتی گیری روی آورد و به آن علاقه نشان داد. او تصمیم خودرا گرفت و سخت تمرین کیرد و در نهایت نیز به عضوی از تیم کشتیگیران اوهایوتبدیل گشته است.