باشگاه مادران -راهنمای بارداری و بچه داری-سرگرمی-م
کد : 672-17735      تاریخ انتشار : ۱۳۹۲ جمعه ۱۸ بهمن تعداد بازدید : 242
این شیر ترسو را ببینید
شما شاهد یک جنگ غیر معمول در دشت سرنگتی در تانزانیا هستید، زمانی که یک شیر توسط فیل عصبانی تحت تعقیب قرار گرفته و به ناچار روی تنه درخت رفت تا از شر فیل راحت شود. شیر به اشتباه وارد قلمرو فیل شده و بهای این اشتباه خود را بد جور پرداخت کرد و هیبت و عظمت خود را از دست داد.