باشگاه مادران -راهنمای بارداری و بچه داری-سرگرمی-م
کد : 601-17134      تاریخ انتشار : ۱۳۹۲ سه شنبه ۱۵ بهمن تعداد بازدید : 1896
آموزش بافت گلیم زیبا با کاموا ؛ عکس
آموزش بافت گلیم زیبا با کاموا ؛ عکس :: این گلیم کوچولو رو با کاموا،کنف،انواع طناب های نازک یا ضخیم پلاستیکی یا نخی می شه بافت. برای بافتش به یه تیکه مقوا به عنوان دار گلیم ویه سوزن
آموزش بافت گلیم زیبا با کاموا ؛ عکس

این گلیم کوچولو رو با کاموا،کنف،انواع طناب های نازک یا ضخیم پلاستیکی یا نخی  می شه بافت. برای بافتش به یه تیکه مقوا به عنوان دار گلیم ویه سوزن درشت نیاز  هست .

ابتدا دارمون رو چله کشی کرده ! یعنی بالا و پائین مقوا رو به فاصله نیم  سانتی متر علامت زده و خط کشی می کنیم و نخ تار رو مثل تصویر روی دار نصب  کرده بعد با نخ پود شروع می کنیم به بافتن.این گلیم در اندازه ی کوچکش مناسبه  برای زیر لیوان و بشقاب، در اندازه ی بزرگتر پادری، واندازه خیلی بزرگتربرای زیر انداز.

آموزش بافت گلیم،بافت گلیم،گلیم بافی،آموزش گلیم بافی،چله کشی،گلیم،هنر در خانه
آموزش بافت گلیم،بافت گلیم،گلیم بافی،آموزش گلیم بافی،چله کشی،گلیم،هنر در خانه
آموزش بافت گلیم،بافت گلیم،گلیم بافی،آموزش گلیم بافی،چله کشی،گلیم،هنر در خانه
آموزش بافت گلیم،بافت گلیم،گلیم بافی،آموزش گلیم بافی،چله کشی،گلیم،هنر در خانه
آموزش بافت گلیم،بافت گلیم،گلیم بافی،آموزش گلیم بافی،چله کشی،گلیم،هنر در خانه
آموزش بافت گلیم،بافت گلیم،گلیم بافی،آموزش گلیم بافی،چله کشی،گلیم،هنر در خانه
آموزش بافت گلیم،بافت گلیم،گلیم بافی،آموزش گلیم بافی،چله کشی،گلیم،هنر در خانه
آموزش بافت گلیم،بافت گلیم،گلیم بافی،آموزش گلیم بافی،چله کشی،گلیم،هنر در خانه
آموزش بافت گلیم،بافت گلیم،گلیم بافی،آموزش گلیم بافی،چله کشی،گلیم،هنر در خانه
آموزش بافت گلیم،بافت گلیم،گلیم بافی،آموزش گلیم بافی،چله کشی،گلیم،هنر در خانه
آموزش بافت گلیم،بافت گلیم،گلیم بافی،آموزش گلیم بافی،چله کشی،گلیم،هنر در خانه
آموزش بافت گلیم،بافت گلیم،گلیم بافی،آموزش گلیم بافی،چله کشی،گلیم،هنر در خانه
آموزش بافت گلیم،بافت گلیم،گلیم بافی،آموزش گلیم بافی،چله کشی،گلیم،هنر در خانه
آموزش بافت گلیم،بافت گلیم،گلیم بافی،آموزش گلیم بافی،چله کشی،گلیم،هنر در خانه
آموزش بافت گلیم،بافت گلیم،گلیم بافی،آموزش گلیم بافی،چله کشی،گلیم،هنر در خانه