باشگاه مادران -راهنمای بارداری و بچه داری-سرگرمی-م
کد : 672-16952      تاریخ انتشار : ۱۳۹۲ دوشنبه ۱۴ بهمن تعداد بازدید : 284
گزارش تصویری از اسب های وحشی مغول
خواست چنگیز خان بازکردن راه تجارتی بین ایران و چین بود و در ابتدای امر نسبت به سلطان محمد خوارزمشاه ادب و احترام را رعایت نمود ولی این پادشاه که خیال تسخیر چین را داشت با تدابیر خصمانهٔ خود موجب تحریک غضب خان مغول را فراهم کرده و هجوم او را به ممالک اسلامی باعث گردید.
روزگارنو: خواست چنگیز خان بازکردن راه تجارتی بین ایران و چین بود و در ابتدای امر نسبت به سلطان محمد خوارزمشاه ادب و احترام را رعایت نمود ولی این پادشاه که خیال تسخیر چین را داشت با تدابیر خصمانهٔ خود موجب تحریک غضب خان مغول را فراهم کرده و هجوم او را به ممالک اسلامی باعث گردید. ...خواندنش هم سخت است، چه برسد به دیدن و باور کردنش؛ اما گاهی تحمل سختی لازم است: این همان اسب هایی است که مغول ها با آن به ایران حمله کردند!

رسانه های دنیا به مناسبت آغاز سال نو چینی- که سال اسب است- تصاویری منتشر کرده اند از اسب ها و اسب-داران منطقه خودمختار مغولستان چین و یاد-آوری کرده اند که این حیوان، نمادی برای مقاومت، وفاداری، شجاعت و قدرت است.

با مرور تاریخ به یاد می آوریم که بی شک نژاد یک دسته از اسب هایی که مغول ها را به سرزمین ما رساند همین هایی است که در تصویر می بینیم... و تلخ تر خواهد بود اگر به یاد آوریم که سواران این اسب ها سرانجام طبل پیروزی نواختند در وطن ما... و مرور این قبیل موارد است که اهمیت کار فرزندان معاصر این دیار را در دفاع پیروزمندانه از وطنشان، در برابر قدرت های متحد دنیا، نشان می دهد.... اگر ایشان و رهبرشان به جای خوارزمشاهیان بودند، اکنون نژاد این اسبان ایرانی شده بود!