باشگاه مادران -راهنمای بارداری و بچه داری-سرگرمی-م
کد : 672-16823      تاریخ انتشار : ۱۳۹۲ يکشنبه ۱۳ بهمن تعداد بازدید : 244
تولد دو قلوهای به هم چسبیده در شیراز
دوقلوهای به هم چسبیده ، نهم بهمن ماه در بیمارستان حافظ در شیراز به دنیا آمدند.نوزادها پسر هستند و از ناحیه شکم به هم چسبیده اند .
تسنیم: دوقلوهای به هم چسبیده ، نهم بهمن ماه در بیمارستان حافظ در شیراز به دنیا آمدند.نوزادها پسر هستند و از ناحیه شکم به هم چسبیده اند . به نظر می رسد عضو مشترک آنها کبد است که این مسئله امیدواری زیادی را برای عمل جداسازی بوجود میاورد.