باشگاه مادران -راهنمای بارداری و بچه داری-سرگرمی-م
کد : 672-16767      تاریخ انتشار : ۱۳۹۲ يکشنبه ۱۳ بهمن تعداد بازدید : 180
عکس/ابتکار بازاریان برای ترویج نماز اول وقت
رها کردن کسب و کار و اقامه نماز اول وقت در برخی کشورهای اسلامی به صورت اجباری اجرا می شود و در صورت باز بودن مغازه جریمه های سنگینی اعمال می شود. اما در کشور ما برخی از کسبه با احترام به اقامه نماز اول وقت این فرهنگ معنوی را به کسبه ها و مشتریان به صورت عملی و کاملا داوطلبانه انتقال می دهند.
عکس/ابتکار بازاریان برای ترویج نماز اول وقت