باشگاه مادران -راهنمای بارداری و بچه داری-سرگرمی-م
کد : 672-16687      تاریخ انتشار : ۱۳۹۲ يکشنبه ۱۳ بهمن تعداد بازدید : 215
قدیمی‌ترین نشریه فارسی (عکس)
ساختمان قديمی موسسه ی اطلاعات، خيابان خيام، ساخته شده در دهه ی ۱۳۱۰. روزنامه ی اطلاعات قدیمی ترین نشریه ی ایرانی فارسی زبان است که هنوز چاپ و منتشر می شود.
منبع: شهر فرنگ