باشگاه مادران -راهنمای بارداری و بچه داری-سرگرمی-م
کد : 672-16321      تاریخ انتشار : ۱۳۹۲ جمعه ۱۱ بهمن تعداد بازدید : 232
حیواناتی که جاذبه را زیر سوال بردند!
این بزها در کوههای راکی آمریکا زیست می کنند و بالا و پایین رفتن آنها از این کوهها سوژه بسیاری از عکاسان شده است.
به گزارش مشرق، این بزها در کوههای راکی آمریکا زیست می کنند و بالا و پایین رفتن آنها از این کوهها سوژه بسیاری از عکاسان شده است.