باشگاه مادران -راهنمای بارداری و بچه داری-سرگرمی-م
کد : 672-16241      تاریخ انتشار : ۱۳۹۲ پنج شنبه ۱۰ بهمن تعداد بازدید : 180
بزهایی که جاذبه زمین را زیر سوال برده اند!
این بزها در کوههای راکی آمریکا زیست می کنند و بالا و پایین رفتن آنها از این کوهها سوژه بسیاری از عکاسان شده است.
عصرایران: این بزها در کوههای راکی آمریکا زیست می کنند و بالا و پایین رفتن آنها از این کوهها سوژه بسیاری از عکاسان شده است.