باشگاه مادران -راهنمای بارداری و بچه داری-سرگرمی-م
کد : 672-16032      تاریخ انتشار : ۱۳۹۲ چهارشنبه ۹ بهمن تعداد بازدید : 297
این چشمان نازنین... +عکس
پریشان-حال خانه خویش وانهاده بودند همسایگان هم-زبان ما و گاه از شدت آزردگی به ما نیز آزاری رسانده اند در طول این سال ها؛ این است که هیچ نگاه نکرده ایم به نگاه اشان!
روزگارنو: پریشان-حال خانه خویش وانهاده بودند همسایگان هم-زبان ما و گاه از شدت آزردگی به ما نیز آزاری رسانده اند در طول این سال ها؛ این است که هیچ نگاه نکرده ایم به نگاه اشان!

ایده ثبت کردن نگاه روشن و بازیگوش کودکان افغان تکراری است و با دوربین استیو مک‌کوری شهرت جهانی یافت. در تصاویری که می بینید، سوژه های جدیدی در برابر دوربین محمد محسنی قرار گرفته اند. خانواده این خردسالان 30 سال است که آوره پاکستان اند؛ اما هنوز رنج افغانی بودن را و آواره بودن را بر دوش دارند... با این همه بازیگوشی و شور زندگی از این نگاه ها می بارد!