باشگاه مادران -راهنمای بارداری و بچه داری-سرگرمی-م
کد : 672-15234      تاریخ انتشار : ۱۳۹۲ يکشنبه ۶ بهمن تعداد بازدید : 367
چیستان‌های جالب کودکانه
چیستان‌های جالب کودکانه ،آن چیست که یک چشم و یک شاخ دارد و همه دورش جمع می شوند؟می گذاریدش زمین ناله و زاری می كند بلندش می كنید ناله و زاری می كند؟

چیستان‌های جالب کودکانه

چیستان‌های جالب،چیستان کودکانه ،معما و تست هوش

چیستان


1-آن چیست که یک چشم و یک شاخ دارد و همه دورش جمع می شوند؟

2-آن كدام جانوری است كه هرگز آب نمی نوشد؟

3-شهرش سرخ است مردمش سیاه؟

4-می گذاریدش زمین ناله و زاری می كند بلندش می كنید ناله و زاری می كند؟

5-اگر 2 سیب از 3 سیب بردارین چند سیب دارید؟

6-از دختری پرسیدند: اسمت چیست؟ گفت: دو سال و شش ماه؛ اسم او چه بوده است؟

7-آن چیست هم در دهان است و هم از نام های دختران است؟

جواب
1-تلویزیون

2-موش کانگورویی

3-هندوانه

4-زنگوله

5-2 سیب

6-اسمش «سیما» بوده است، زیرا دو سال 24 ماه است که با 6 ماه جمعاً سی ماه یا «سیما» می شود.

7-مینا

منابع: کتاب چیستان و معما

جام نیوز