باشگاه مادران -راهنمای بارداری و بچه داری-سرگرمی-م
کد : 618-14798      تاریخ انتشار : ۱۳۹۲ چهارشنبه ۲ بهمن تعداد بازدید : 410
دلایل دروغ گفتن در بچه هاي پيش دبستاني و نحوه کنترل آن
در اين سن نگران راست گوئي فرزندتان نباشيد چون هنوز براي او زود است.در عوض ،سعي كنيد عكس العمل مناسب داشته باشيد به عنوان مثال ،چنانچه كودك آ ب دهانش را به بيرون مي اندازد و همان لحظه مي گويد كه اين كار را انجام نداده است،به جاي اينكه او را باز خواست كنيد كه چرا دروغ مي گويد،بگوئيد" بيا با دستمال ا ز روي زمين پاكش كنيم" با اين كار ضمن اينكه از جنگ و دعوا در مورد اينكه چه كسي اين كار را انجام داده پيشگيري مي كند،به او ياد ميدهيد كه هر چيز كثيفي بايد هميشه تميز شود. او دروغ گفته چون نميخواسته بازخواست شود و انجام آن كار هم ناخو آگاه بوده چون ذاتا او هم دوست ندارد جائي را كثيف كند.ضمنا ،مراقب باشيد هر زمان هم كه كودك خطائي انجام داد و آن را پذيرفت ،او را به خاطر اين راست گوئي، بسيار تشويق كنيد چون در اين سن راست گفتن براي بچه ها كار سختي است.

دروغ گفتن و سر هم كردن گه گاه داستان هاي غير واقعي، در بچه هاي پيش دبستاني طبيعي است و چنانچه از والدين ديگر سوال كنيد آنها هم چنين تجربياتي را به شما خواهند گفت.

 
 
 
در اين سن نگران راست گوئي فرزندتان نباشيد چون هنوز براي او زود است.در عوض ،سعي كنيد عكس العمل مناسب داشته باشيد به عنوان مثال ،چنانچه كودك آ ب دهانش را به بيرون مي اندازد و همان لحظه مي گويد كه اين كار را انجام نداده است،به جاي اينكه او را باز خواست كنيد كه چرا دروغ مي گويد،بگوئيد" بيا با دستمال ا ز روي زمين پاكش كنيم" با اين كار ضمن اينكه از جنگ و دعوا در مورد اينكه چه كسي اين كار را انجام داده پيشگيري مي كند،به او ياد ميدهيد كه هر چيز كثيفي بايد هميشه تميز شود. او دروغ گفته چون نميخواسته بازخواست شود و انجام آن كار هم ناخو آگاه بوده چون ذاتا او هم دوست ندارد جائي را كثيف كند.ضمنا ،مراقب باشيد هر زمان هم كه كودك خطائي انجام داد و آن را پذيرفت ،او را به خاطر اين راست گوئي، بسيار تشويق كنيد چون در اين سن راست گفتن براي بچه ها كار سختي است.
 
كار مناسب ديگري كه شما مي توانيد انجام دهيد اين است كه در فرصت هاي مناسب برايش توضيح دهيد كه چرا دروغ گفتن صحيح نيست و چه مشكلاتي ايجاد مي كند و البته فراموش نكنيد كه كودك پيش دبستاني نمي تواند مكالمات و نصيحت هاي طولاني مدت را گوش كند پس تا آنجا كه امكان دارد مختصر و مفيد صحبت كنيد .يك راه خوب ديگر آموزش به او هم اين است كه خودتان راست بگوئيد تا او عملا هم شاهد آن باشد.
 
نكته آخر اينكه فراموش نكنيدداستان سرائي هاي بي سر وته بچه ها در اين سن، دروغ گفتن نيست حتي اگر مثلا بگويد" امروز يه فيل خيلي بزرگ ديدم. واقعي واقعي !" . تا  زماني كه داستان هاي او صدمه اي به كسي نرسانند لازم نيست مهم شمرده شوند. در اين مواقع ،براي اينكه قوه تخيل او را پرورش دهيد ، به او بگوئيد" خوب ،خرطومش و گوشاش چه شكلي بود؟" و اجازه دهيد جزئيات بيشتري براي شما بگويد.اين كار به تجسم سازي و پرورش تخيل در او كمك مي كند.