باشگاه مادران -راهنمای بارداری و بچه داری-سرگرمی-م
کد : 671-14674      تاریخ انتشار : ۱۳۹۲ سه شنبه ۱ بهمن تعداد بازدید : 484
در حال بازی بودم که مادرم گفت باید ازدواج کنی!
این جمله آغاز درد دل عروس کوچک اتیوپیایی است. ادامه داستان تکان دهنده زندگی او این است: ازدواج در 10 سالگی با پسری 16 ساله؛ بچه دار شدن در 13 سالگی؛ بیوه شدن در 14 سالگی و کشته شدن شوهر 20 ساله اش در جنگ داخلی اتیوپی.


یک دختر اتیوپیایی می گوید: «در حال بازی بودم که مادرم گفت باید ازدواج کنی!»

به گزارش روزگارنو، این جمله آغاز درد دل عروس کوچک اتیوپیایی است. ادامه داستان تکان دهنده زندگی او این است: ازدواج در 10 سالگی با پسری 16 ساله؛ بچه دار شدن در 13 سالگی؛ بیوه شدن در 14 سالگی و کشته شدن شوهر 20 ساله اش در جنگ داخلی اتیوپی.

بنا بر این گزارش، این داستان می تواند سرگذشت دختران بسیاری در بسیاری از کشورهای آفریقایی باشد که با ازدواج کردن در سنین کم و بدون آموزش و آمادگی های لازم در معرض رنج های بسیار، خشونت، مریضی های مختلف، و آینده ای دشوار قرار دارند.