باشگاه مادران -راهنمای بارداری و بچه داری-سرگرمی-م
کد : 672-14587      تاریخ انتشار : ۱۳۹۲ سه شنبه ۱ بهمن تعداد بازدید : 397
چهره مکه و مدینه در پنجاه سال پیش
تصاویری از چهره شهر مکه و مدینه در دهه چهل شمسی.بافت سنتی این شهرها در مقایسه با چهره این شهر در عصر حاضر غیر قابل قیاس است.
ایرنا: تصاویری از چهره شهر مکه و مدینه در دهه چهل شمسی.بافت سنتی این شهرها در مقایسه با چهره این شهر در عصر حاضر غیر قابل قیاس است.