وسایل مورد نیاز

 

یک روبان 20 سانتی متری روبان جیر

14 عدد مهره بنفش

5 حلقه کوچک

7 عدد قفل تزیینی


ابتدا 12 سانتیمتر به انتهای روبان را گره کوچکی می دهیم


سپس سه حلقه را دورن روبان قرار میدهیم


مجددا  گره میزنیم و بعد قفل را اضافه می کنیم.


در مرکز حلقه ها یک قفل اضافه می کنیم

 این کار را تا سه الی چهار بار تکرار میکنیم