محققان فرانسوي مي گويند احتمالا آرايش غليظ چشم كه مورد علاقه مصريان باستان از جمله كلئوپاترا (ملكه مصر) بوده است، به غير از زيبايي دلايل پزشكي هم داشته است.
بر اساس نتايج اين تحقيق كه در مجله علمي Analytical Chemistry منتشر شده است، اين نوع آرايش غليظ از بيماري هاي چشمي جلوگيري مي كند. به نظر مي رسد نمك سرب موجود در مواد آرايشي، دليل اين خاصيت محافظت كنندگي باشد.
نمك در غلظت هاي بسيار پايين مي تواند به توليد اكسيد نيتريك منجر شود. اين ماده به نوبه خود به بهبود سيستم ايمني بدن كمك مي كند و در نتيجه از فعاليت باكتري عامل عفونت چشم ها جلوگيري مي كند.
اين نوع آرايش كه در آن مصريهاي باستان با كمك مواد آرايشي اطراف چشم را به شدت تيره مي كردند، گاهي اوقات به يك ماه زمان احتياج داشت تا اين تاثير پزشكي را بر چشم بگذارد.
از لحاظ تئوري وجود سرب در اين مواد آرايشي مي تواند خطراتي براي سلامت انسان داشته باشد. اما تحقيقات دانشمندان در موزه لوور فرانسه و موسسه تحقيقاتي CNRS نشان مي دهد كه سرب در غلظت بسيار پايين مي تواند تاثيرات مثبتي داشته باشد.
فيليپ والتر، رييس اين گروه تحقيقاتي مي گويد: "ما پيش از اين هم مي دانستيم كه در يونان و رم باستان به خواص مثبت مواد آرايشي پي برده بودند. ما در اين تحقيق قصد داشتيم به چگونگي اين تاثير مثبت پي ببريم".
محققان در اين تحقيق از نوعي الكترود بسيار كوچك كه يك دهم قطر موي انسان را دارد استفاده كرده اند تا به تاثيرات كلريد نمك سرب بر يك سلول واحد پي ببرند.
در بخشي از اين تحقيق كه نتايج آن در مجله Analytical Chemistry چاپ شده آمده است: "مي توان اين طور نتيجه گيري كه احتمالا مصريان باستان با توليد تركيب هايي از سرب و استفاده از آن در مواد آرايشي سعي در پيشگيري و درمان بيماريهاي چشمي از طريق تحريك سلول هاي سيستم ايمني داشته اند".