۱) هرگز خودتان را دست کم نگیرید وقتی دیگری از عهده کاری برآمده باشد ، به احتمال زیاد شما هم می‌توانید .

۲) حد و مرزهایی که توانایی‌های شما را محدود می‌کنند ، همانهایی است که خودتان ایجاد کرده‌اید .

۳) هنگامی می‌توانید زن کارآمدی باشید که مسؤولیت کامل زندگی و آنچه را برایتان پیش‌ می‌آید برعهده بگیرید .

۴) همواره به یاد داشته باشید مهم‌ترین نیروی خلاقی که بر زندگی شما تأثیر می‌گذارد ، خودتان هستید .

۵) از بهانه تراشی ، عذر آوردن و مقصر دانستن دیگران دست بردارید .

۶) هنگامی که می‌دانید کسی یا چیزی برحق است آن را نادیده نگیرید .

۷) رسیدن به آرامش فکری را هدف اصلی خود قرار دهید و براساس آن برای زندگی‌تان برنامه‌ریزی کنید .

۸) همواره به آن موجود خیلی خوب که در درون شماست و او را می‌شناسید وفادار بمانید.

۹) در مورد آینده و زندگی خود تصویری روشن و واضح داشته باشید . نقطه آغاز تصمیم بهتر نقطه پایان تصمیم‌های بدتر است .

۱۰) همواره ببخشید و فراموش کنید اما بگیرید و به خاطر بسپارید .

۱۱) مهم‌ترین مانعی را که بین شما و هدفتان قرار گرفته مشخص کنید و از همین امروز برای برداشتن آن دست بکار شوید .

۱۲) افکارتان را بر روی کاغذ بیاورید و مرتباً آنها را مرور و بازنویسی کنید .

۱۳) حداقل شرط لازم برای موفقیت در هر زمینه‌ای یادگیری مداوم است .

۱۴) از سلامت جسمانی خود به بهترین نحو مراقبت کنید . نیرو و نشاط برای موفقیت و خوشبختی ضروری است

۱۵) آنچه بیش از هر چیز با موفقیت و خوشبختی همسویی دارد خوش‌بینی است .

۱۶) وقتی خدا بخواهد برای شما هدیه‌ای بفرستد آن را در مشکلی می‌پیچد . هرچه مشکل بزرگتر باشد ، هدیه هم بزرگتر است .

۱۷) همیشه با خودتان مثبت و قاطعانه حرف بزنید .

۱۸) هر روز با این جمله آغاز کنید : « می‌دانم امروز اتفاق خوبی برایم می‌افتد» و خواهید دید که همین طور هم می‌شود .

۱۹) اگر با تمام وجود به چیزی اعتقاد داشته باشید سرانجام به واقعیت می‌پیوندد .

۲۰) لباس‌هایتان را با دقت انتخاب کنید . طرزلباس پوشیدن باید در شما قدرت و توانایی ایجاد کند .

۲۱) همه از همه چیز باخبر می‌شوند ، هرگز حرفی را که مایل نیستید کسی بداند به هیچ کس نگویید .

۲۲) از کسانی که به شما کمک می‌کنند تشکر و قدردانی کنید و این احساس قدردانی را دربرخوردهایتان داشته باشید .

۲۳) هرگز تصور نکنید که همه چیز را می‌دانید ، سؤال کنید ، زیرا آینده متعلق به کسانی است که می‌پرسند .

۲۴) دوراندیش باشید و برای داشتن یک زندگی مستقل و امن در آینده از امروز برنامه‌ریزی کنید .

۲۵) حداقل ۱۰ درصد از درآمد خالص خود را پس‌انداز کنید .

۲۶) مدیریت زمان در حقیقت مدیریت زندگی است و زنانی موفق هستند که از وقتشان خوب استفاده می‌کنند .

۲۷) همواره سعی کنید با مردان و زنان موفق ارتباط برقرار کنید .

۲۸) در سخن گفتن صریح باشید و در بیان منظور خود حاشیه نروید .

۲۹) بدانید که هیچ موفقیت پایداری بدون پشتکار به دست نمی‌آید .