ملکه باشید. جسارت این را داشته باشید که با دیگران فرق داشته باشید. پیش گام‌ و رهبر باشید. از آن زنانی باشید که در مقابل ناملایمت‌ها و سختی‌ها، سینه سپر می‌کنند و هم‌چنان زندگی را در آغوش می‌گیرند و بی‌ترس و وحشت، به میدان مبارزه قدم می‌گذارند. با مشکل‌ها مبارزه کنید. جویای حقیقت باشید و به قلمرو خود، هرجا که هست، خانه‌تان محل کارتان و خانواده‌تان، با قلبی پر از عشق و محبت، فرمانروائی کنید.

یک ملکه باشید. مهربان و رئوف، فکرها و عقیده‌های تازه به‌دنیا بیاورید و از زن بودن خود، شادمان باشید. از ته دل آرزو دارم که دیگر وقت‌مان را تلف نکنیم، مادی و پیش پا افتاده نباشیم و به بیهودگی‌ها پایان دهیم.

ما به دنیا آمده‌ایم تا به جهانیان، عشق‌ورزی را بیاموزیم.

هیچ مهم نیست که با چه مشکل‌هائی دست به گریبان هستید، اهل کجائید، پدر و مادرتان که هستند و یا موقعیت اقتصادی و اجتماعی‌تان چگونه است. فقط مهم این است که چگونه عشق می‌ورزید و با کار، خانواده و آن‌چه که دارید، این عشق را چگونه به دنیا عرضه می‌کنید. یک ملکه باشید و توانائی و اختیار و افتخار را به اختیار