تحقيقات جديد دانشمندان نشان مي دهد شايعه پراكني و غيبت كردن براي سلامت زنان خوب است.

دانشمندان با انجام مطالعاتي متوجه شدند زماني كه زنان با دوستان مونث خود به طور مرتب صحبت مي كنند شادتر و سالم ترند كه دليل اصلي آن افزايش سطح هورمون پروژسترون در بدن آن هاست كه مي تواند ميزان استرس و نااميدي را كاهش دهد.


دانشمندان دانشگاه ميشيگان كه اين تحقيقات را انجام دادند اعلام كردند پروژسترون نقش بسيار مهمي در ارتباطات زنان با يكديگر بازي مي كنند و زنان را ترغيب مي كند كه به ديگر افرادي كه دچار مشكل شده اند كمك كند ، حتي اگر اين اقدام مساوي با به خطر انداختن جان خودشان باشد.
پروفسور استفاني برون كه اين تحقيقات را انجام داده است در اين باره گفت :بسياري از هورمون هايي كه در كمك كردن و مصاحبت كردن با ديگران نقش دارند مي تواند ميزان استرس و نااميدي را نيز كاهش دهند.
پروژسترون هورموني است كه در تخمدان زنان توليد شده و علاوه بر ديگر مزايايي كه بر شمرديم ، زنان را براي بارداري آماده مي كند ، با بروز عفونت در بدن مي جنگد و از توليد زياد استروژن كه مي تواند خطر ابتلا به سرطان را افزايش دهد جلوگيري مي كند.


دانشمندان در تحقيقات قبلي خود هم به اين نتيجه رسيده بودند كه افزايش سطح هورمون پروژسترون ميزان تمايل زنان را براي ارتباط با يكديگر افزايش مي دهد ، اما آخرين تحقيقات كه در نشريات مرتبط با هورمون ها و رفتار به چاپ رسيده است براي اولين بار نشان مي دهد شايعه پراكني در مورد ديگران و غيبت و بدگويي كردن مي تواند فرايند توليد اين هورمون را در بدن زنان شبيه سازي كند.

براي بررسي اين موضوع دانشمندان 160 دانش آموز زن را مورد مطالعه قرار دادند و با استفاده از نمونه بزاقشان ، ميزان هورمون پروژسترون را اندازه گيري كردند.
سپس اين دانش آموزان در گروه هاي دو نفره تقسيم بندي شدند و از نيمي از آن ها خواسته شد از يكديگر سوالاتي بپرسند تا ارتباط بين آن ها را به يكديگر نزديك تر كند.از نيم ديگر نيز خواسته شد تا يك مطالعه تحقيقاتي را با يكديگر بخوانند و سعي كنند تا ايرادهاي آن را اصلاح كنند.

بعد از انجام اين تحقيقات دانشمندان دوباره ميزان هورمون پروژسترون را در زنان اندازه گيري كردند و و متوجه شدند ميزان اين هورمون در دانش آموزاني كه با يكديگر صحبت كرده اند بيش تر افزايش پيدا مي كند.اين در حاليست كه در گروه هاي ديگر كه اقدام به خواندن يك مطلب علمي با يكديگر كرده بودند ميزان اين هورمون در حقيقت كاهش پيدا كرده بود.

پروفسور برون اضافه كرد :فهميدن رابطه بين رفتارهاي اجتماعي و اثرات بيولوژيكي آن ها بسيار مهم است.اين ارتباط به ما مي فهماند افرادي كه در يك رابطه نزديك با ديگران به سر مي برند شادتر و سالم تر از افرايد هستند كه معمولا به صورت منزوي و دور از ديگران زندگي مي كنند.