نظرسنجی
نظر شما در مورد این وبسایت چیست؟
عالی
60%
 
خوب
22%
 
معمولی
6%
 
ضعیف
11%
 
  • تلگرام
  • تلگرام
امروز
۱۳۹۷ سه شنبه ۱ خرداد
اِثَّلاثا ٧ رمضان ١٤٣٩
Tuesday, May 22, 2018
کد : 672-47493      تاریخ ایجاد : ۱۳۹۳ جمعه ۱۹ ارديبهشت   آخرین بروزرسانی : ۱۳۹۳ جمعه ۱۹ ارديبهشت    تعداد بازدید : 115

زندگینامه شریف ادریسی

أبو عبد الله محمد بن محمد ابن عبد الله بن إدریس الصقلییا الشریف الإدریسیدانشمند مسلمان و از جغرافیدانان بزرگ تاریخ و از موسسین این علم در سال ۴۹۳ هـ ق (۱۱۰۰م) در شهر سبته از شهرهایمغرب متولد شد.

هنگامیکه کودک خردسالیبود برایحفظ قرآن و آموزش لغت و فقه به مکتبخانه رفت، اما به علت علاقه‌یوافر به دیدن مظاهر طبیعت، قبل از اتمام دروسش، برایسفر به شهرهایمختلف آماده شد و دروس خود را در خلال مسافرت هاییکه انجام میداد تکمیل کرد. ادریسیتنها به علوم دینیاکتفا نکرد، بلکه در حین گذر از شهرها و مشاهده یمناظر، آنها را به تصویر میکشید.

سپس بر آن شد همانطوریکه از پرتغال و ایتالیا و سواحل فرانسه و انگلیس دیدن کرده است، قدم در راه سفریطولانیبگذارد طوریکه تمام سرزمین هایجهان اسلام را در بر گیرد. این مسافرت ها تأثیر بزرگیدر افزایش معلومات جغرافیاییاو داشت.

پس از سقوط حکومت اسلامیدر سیسیل بدست نورماندی‌ها، از آنجا که «راجر دوم» پادشاه وقت سیسیل دوستدار علم و دانش بود از ادریسیتقاضا کرد که در آنجا بماند و نقشه جهان را به تصویر بکشد که به «لوح الترسیم» معروف گشت.

ادریسیکتاب مشهورش «نزهة المشتاق فیاختراق الآفاق» را که حاویاطلاعات زیادیخاصتا در مورد غرب اروپا بود تألیف کرد که بین علمایشرق و غرب و جغرافیدانان آنروز با استقبال زیادیمواجه گشت. او برایتألیف این کتاب پانزده سال تلاش کرد و پس از اتمام آن در سال ۱۱۵۴م، آن را به راجر پادشاه سیسیل هدیه داد که اعجاب او را برانگیخت. دست‌نویس اصلیاین کتاب با ‌خط شریف ادریسیدر موزه ملیهامبورگ موجود است. این کتاب در غرب و اروپا به‌ نام کتاب راجر، پادشاه وقت سیسیل معروف است.

در ادامه و با درخواست شاه، ادریسیمشغول رسم نقشه جهان بر رویلوح نقره‌ایمستطیل شکل شد بطوریکه اسامیو اماکن بسیاریرا بر آن مشخص نمود. سپس برایبار سوم و برحسب درخواست شاه، اقدام به ساخت نمونه ایاز کره یزمین کرد و برایاین امر دستور داد تا دایره یبزرگیاز نقره یخالص ساخته شود و به کارگران محل دقیق اماکن و شهرها و دریاها و رودها و جنگلها و راه ها و فاصله‌یبین آن‌ها وخطوط استوا و نصف النهار و سایر نقاط جغرافیاییرا تعیین نمود تا موارد تعیین شده را بر این کره یبزرگ نقره ایترسیم کنند. بدین ترتیب برایاولین بار در طول تاریخ، کره جغرافیاییزمین با دقت بسیار بالا، توسط یک دانشمند مسلمان ساخته شد. متأسفانه کره ساخته شده توسط ادریسیدر معرض نابودیقرار گرفت و از آثارش فقط کتاب و اطلس ترسیمیاو باقیمانده است.

ادریسیاولین عالمیاست که به علم جغرافیا بصورت تخصصیپرداخت و در این علم از (بطلیموس) دانشمند یونانیقدیم پیشیگرفت و نظریه‌یاو را در مورد سرچشمه یرود نیل باطل ساخت. او تمام هم و غم خود را مصروف علم جغرافیا کرد و از جمله موفقیت هایاو در این زمینه، بنیان نهادن خطوط طول و عرض جغرافیاییبرایتشخیص دقیق محدوده یاماکن و مسافت ها می‌باشد و نقشه‌هاییدر مورد سرچشمه‌یرود نیل و دریاها و اقلیم‌هایدنیایقدیم بر جایگذاشت. همچنین او قبل از علمایغرب، قائل به کرویبودن زمین بود و کره‌ینقره‌ایرا بر اساس این عقیده ساخت.

او مقیاس تقریبیکره زمین را ۱۹۰۰میل معادل ۴۲۱۸۵ کیلومتر بیان کرد که این رقم بسیار به محیط حقیقیکره زمین (۴۰۰۶۸ کیلومتر) نزدیک است.

کشورهایمختلف معلوماتیرا که ادریسیدر آثار خود بیان داشته بود را نقل کرده و آن را در دانشگاه هایخود تدریس کردند و دانشمند اروپاییکونراد میللر نقشه کامل جهان را از نقشه یادریسیتخریج کرده و در سال ۱۹۳۸م بصورت رنگیبه چاپ رساند.

ادریسیدر سال ۵۶۰ هـ وفات یافت در حالیکه غریب و بدور از شهرش در راه کسب و انتشار علم گام نهاده بود.

نظر شما :
لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید
captcha