نظرسنجی
نظر شما در مورد این وبسایت چیست؟
عالی
60%
 
خوب
22%
 
معمولی
5%
 
ضعیف
11%
 
  • تلگرام
  • تلگرام
امروز
۱۳۹۷ دوشنبه ۲۸ خرداد
اِلأِثنين ٤ شوال ١٤٣٩
Monday, June 18, 2018
کد : 672-44506      تاریخ ایجاد : ۱۳۹۳ چهارشنبه ۱۰ ارديبهشت   آخرین بروزرسانی : ۱۳۹۳ چهارشنبه ۱۰ ارديبهشت    تعداد بازدید : 216

زندگینامه رنه دکارت

رنه دکارت در روز 31 ماه مارس 1596 متولد شد. او اهل تورن فرانسه و فرزند یکیاز مشاورین پارلمان برتانیبود. در سال 1606 هنگامیکه پسر ده ساله ایبود هر روز با بیم و وحشت به مدرسه «ژزوئیتها» بنام لامنش میرفت. درسهاییکه میگرفت از ادبیات قدیم بود که تحت تأثیر فکر ارسطوییقرار داشت. در 1611 روز ششم ژوئن دکارت در یک جلسه سخنرانیتحت عنوان اکتشاف چند سیاره سرگردان در اطراف مشتریشنید که در آن سال گالیله چه اکتشافیکرده است.

رنه دکارت در روز 31 ماه مارس 1596 متولد شد. او اهل تورن فرانسه و فرزند یکیاز مشاورین پارلمان برتانیبود. در سال 1606 هنگامیکه پسر ده ساله ایبود هر روز با بیم و وحشت به مدرسه «ژزوئیتها» بنام لامنش میرفت. درسهاییکه میگرفت از ادبیات قدیم بود که تحت تأثیر فکر ارسطوییقرار داشت. در 1611 روز ششم ژوئن دکارت در یک جلسه سخنرانیتحت عنوان اکتشاف چند سیاره سرگردان در اطراف مشتریشنید که در آن سال گالیله چه اکتشافیکرده است. این سخنرانیدر روح او که کم کم آماده تحقیر استیکولاستیک شده بود تأثیر فراوان کرد. دکارت در سال 1616 امتحان خود را در رشته حقوق گذرانید و در این هنگام وارد قشون پرنس دوناسو شد و وقتیدر پادگان «بردا» مشغول خدمت بود تصمیم گرفت که در زندگیهیچ سؤالیرا بیجواب نگذارد و در اطراف مسائل تفکر نماید. از کنایه هایتاریخ اندیشه اینکه جستجو برایدستیابیبه حقیقت در جهان در نظریه دکارت بر اصل شک در وجود اشیاء و پدیده هایمبتنیاست. دکارت از بهترین آموزش موجود اروپایزمان خود شامل بررسیجامع و مفصل منطق ارسطو و دانش فیزیک برخوردار شده دوره آ“ را در بیست سالگیبه پایان رسانیده بود ولیویدر پایان احساس کرده بود که جز چند نکته ریاضیهیچ چیز دیگریرا به یقین (یا با دقت عینی) نمیداند و از خود این پرسش را میکند که چرا نباید حقایق را کلاً با همان دقت و یقین ریاضیبداند. این اصل کم کم در او قوت میگیرد تا آنکه در دهم نوامبر 1619 که تعطیلات زمستانیخود را در توابع «اولم» میگذرانید توانست علمیرا به وجود آورد که بوسیله آن پرده تاریکیرا از رویمعرفت دور سازد. دکارت اهل جنگ و نظام نبود و به همین مناسبت در بیست و چهار سالگیخدمت نظام را ترک کرد و در سال 1626 به پاریس رفت. در این سال همه جا صحبت از اکتشافیبود که بوسیله دوربین هاینجومیانجام میگرفت. «ژان فابریسیوس» اهل فلاماند و گالیله و بعد از آنها «شایز» لکه هایخورشید را مشاهده نموده بودند. دکارت تحت تأثیر این وضع شروع به تفحص عمیقیدر دانش آسمان نمود. ابتدا به ساختن دوربین دقیق و کاملیشخصاً اقدام کرد و مجبور شد برایانتخاب بهترین نوع عدسیانکسار اشعه نورانیدر عدسیها را مورد مطالعه قرار دهد. در سال 1626 در حالیکه کارگران مشغول تراشیدن شیشه ایبه امر او بودند موفق به کشف قانون انکسار نور گردید. طولینکشید که نجوم علمیرا کنار گذاشت تا بتواند مطالعات نظریخود را دنبال کند. دکارت مصمم شد که کتابیراجع به ساختمان جهان تهیه نماید. او در سال 1626 در آمستردام زندگیمیکرد و به شهرهایلاهه و لید سفر میکرد. روزیدر این شهر اطلاع یافت که معلمیبه نام «اسنلیوس» که سال قبل از آمدن او به هلند فوت کرده بود قانون انکسار را کشف کرده است. این موضوع سبب شد که بعدها دکارت را به دزدیعلمیمتهم کنند ولیامروزه حقیقت کاملاً از نظر دانشمندان روشن است. اسلنیوس دانشمندیعالیقدر بود و کسیبود که اولین اندازه گیریعلمیرا رویکره زمین انجام داد. روشنفکر جوان فرانسوینیز مانند فیثاغوریان قرنها پیش به این فکر افتاد که راه رسیدن به حقیقت باید همان ریاضیباشد. ویبر پایه این اندیشه غرق در مطالعه ریاضیشد و با اختراع هندسه تحلیلیکه یک ابزار ریاضیضروریو در قیاس با هندسه باستانیاقلیدس قابل درک تر بود پاداش زحمات خود را گرفت. هنگامیکه دکارت مشغول تهیه کتاب خود بود خبر محکومیت گالیله در تمام نقاط انتشار یافت و او که شخصیمحتاط بود از انتشار کتاب خود منصرف شد. دکارت هندسه تحلیلیرا که وسیله ذیقیمتیبرایپیشرفتهایعلمیبود بوجود آورد زیرا مطالعه هندسه اقلیدسیفقط برایعده معدودیاز دانشمندان که دارایاستعداد خارق العاده هستند ممکن است. دکارت بعد از اندیشه و مطالعه بسیار شاهکار فلسفیکوتاه خود به نام «گفتار در روش راه بردن در دست عقل و جستجویحقیقت در علوم» را در سال 1639 انتشار داد. ویدر این تألیف اثر گذار خود تاریخچه رشد فکریو چگونگیآغاز به شک در صحت و سقم آموخته هایخود را ذکر کرده به این نتیجه میرسد که به همه چیز باید به دیده شک نگریست جز به شخص شک کننده که وجود دارد، چرا که شک میکند «شک میکنم، پس وجود دارم» روش خود ویبرایبیان آن منظور است. او اعمال آن روش را به قلمروهای(فکری) دیگر هم گسترش داد و به این کشف رسید که نیل به یقین در آن قلمروها نیز از راه تبدیل و تقلیل مسائل به یک شکل و راه حل ریاضی، میسر است. مسأله را چنانچه بتوان به صورتیریاضیدرآورد و با استفاده از شمار حداقلیاز قضایایاستنباطییا احکام مبرهن ریاضی، به آن نظم بخشید، حاصل یک دستگاه معادلات جبریخواهد بود که با حل آنها طبق قواعد جبریجوابهایدقیق و قطعیلازم بدست خواهد آمد. دکارت جهان هستیرا ماشین پیچیده عظیم ساعت مانندیمیبیند که به دست خداوند به کار افتاده و کار آن بدون کمک بعدیوی، تا ابد ادامه دارد. تأکید برخیاز مورخان است که نیوتن را دکارت ممکن الوجود کرد. اکنون با روش دکارت میتوان به قسمتهایعالینیز دسترسیپیدا نمود. دکارت ریاضیدان بزرگیبود که چندان به ریاضیات علاقه نداشت. دکارت در 11 فوریه 1650 به مرض ذات الریه زندگیرا بدرود گفت. .

نظر شما :
لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید
captcha