نظرسنجی
نظر شما در مورد این وبسایت چیست؟
عالی
60%
 
خوب
22%
 
معمولی
5%
 
ضعیف
11%
 
  • تلگرام
  • تلگرام
امروز
۱۳۹۷ سه شنبه ۲۹ خرداد
اِثَّلاثا ٥ شوال ١٤٣٩
Tuesday, June 19, 2018
کد : 672-41975      تاریخ ایجاد : ۱۳۹۳ جمعه ۵ ارديبهشت   آخرین بروزرسانی : ۱۳۹۳ جمعه ۵ ارديبهشت    تعداد بازدید : 143

زندگینامه ویلیام هاروی

ویلیام هاروی، طبیب بزرگ انگلیسی، کاشف سیستم گردش خون و کار قلب به 1578 در شهر «فولکستون» انگلستان به دنیا آمد. اثر بزرگ هارویتحت عنوان «رساله‌ایتشریحیدرباره حرکت قلب و خون در حیوانات» که در سال 1628 چاپ و منتشر شد به حق مهمترین کتاب در تمام تاریخ فیزیولوژیشناخته شده است. این اثر در واقع نقطه آغازین فیزیولوژی مدرن است.

ویلیام هاروی، طبیب بزرگ انگلیسی، کاشف سیستم گردش خون و کار قلب به 1578 در شهر «فولکستون» انگلستان به دنیا آمد. اثر بزرگ هارویتحت عنوان «رساله‌ایتشریحیدرباره حرکت قلب و خون در حیوانات» که در سال 1628 چاپ و منتشر شد به حق مهمترین کتاب در تمام تاریخ فیزیولوژیشناخته شده است. این اثر در واقع نقطه آغازین فیزیولوژیمدرن است. اهمیت اصلیاین کتاب نه در کاربردهایمستقیم آن بلکه در فراهم آوردن درک اساسیاز چگونگیکار بدن انسان می‌باشد. امروزه برایما که با آگاهیاز اینکه خون در بدن جریان دارد بزرگ شده‌ایم و آن را امریمسلم و آشکار می‌دانیم تئوریهارویکاملاً بدیهیبه نظر می‌رسد. اما آنچه که اکنون این چنین ساده و مشهود است برایهیچ یک از زیست ‌شناسان قدیمیشناخته شده نبود. مؤلفین برجسته زیست‌شناسینظریاتیبه این شرح ابراز داشته بودند :

الف- غذا در قلب به خون تبدیل می‌شود.

ب- قلب خون را گرم می‌کند.

ج- شریان‌ها پر از هوا هستند.

د- قلب جوهره حیاتیرا می‌سازد.

ه- خون در شریان‌ها و وریدها بالا و پایین می‌رود گاهیبه سویقلب حرکت می‌کند و زمانیاز آن دور می‌شود.

«گالین» بزرگترین طبیب دنیایباستان، کسیکه شخصاً کالبد شکافی‌هایبسیاریانجام داده و دقیقاً پیرامون قلب و مجاریخون مطالعه و بررسیکرد هرگز به خاطرش خطور نکرد که خون در بدن انسان گردش می‌کند. به همین نحو ارسطو نیز که زیست‌شناسییکیاز مهمترین رشته‌هایمورد علاقه‌اش بود هیچ اشاره‌ایدر این باب ندارد. حتیپس از انتشار کتاب‌ هارویبسیاریاز پزشکان اشتیاقیبه پذیرفتن این نظریه نداشتند که خون در بدن انسان به طور پیوسته در یک شبکه بسته از مجاریو رگ‌ها گردش می‌کند و قلب نیرویلازم را برایحرکت آن فراهم می‌آورد.

هارویدر ابتدا با انجام یک محاسبه ساده ریاضینظریه گردش خون را بیان کرد. او برآورد نمود که قلب با هر طپش خود حدود دو اونس خون وارد آئورت می‌کند با توجه به اینکه قلب در هر دقیقه 72 بار می‌زند ویبه این نتیجه رسید که در هر ساعت حدود 540 پوند خون از قلب وارد آئورت می‌شود. اما رقم 540 پوند از وزن بدن یک انسان متعارف خیلیبیشتر است چه رسد به اینکه تنها وزن خون یک انسان این اندازه باشد. به این ترتیب برایهارویمسلم شد که خون از طریق قلب دوباره به گردش در می‌آید. هارویبا فرمول‌بندیو تنظیم این فرضیه برایدستیابیبه جزئیات چگونگیگردش خون مدت نه سال به انجام آزمایش‌هایمختلف و تحقیقات دقیق پرداخت.

هارویدر کتاب خود به طور روشن این نکته را بیان کرد که شریان‌ها خون را از قلب دور می‌کنند در حالیکه وریدها آن را به قلب باز می‌گردانند. هارویچون میکروسکوپ در اختیار نداشت، نتوانست مویرگ‌ها، مجاریبسیار کوچکیکه خون را از شریان‌هایکوچکتر به وریدها منتقل می‌کنند، ببیند اما به درستیبه وجود آنها اشاره دارد. (مویرگ چند سال پس از مرگ هارویتوسط مالپیگی، زیست‌شناس ایتالیاییکشف شد.)

هارویهمچنین بیان کرد که وظیفه قلب تلمبه کردن خون به شریان‌ها می‌باشد. تئوریهارویدر این باب نیز مانند بسیارینکات دیگر اصولاً صحیح است. به علاوه اینکه او برایتأیید تئوریخود شواهد تجربیگرانبهاییارائه داد و مباحث دقیقیرا مطرح کرد. گر چه این تئوریدر ابتدا با مخالفت‌هایشدیدیمواجه شد اما تا اواخر عمر او به طور کلیمورد قبول و پذیرش قرار گرفت.

هارویدر زمینه جنین شناسینیز کار کرد. البته تحقیقاتش در این باب که بسیکم‌اهمیت‌تر از کارهایاو در موضوع گردش خون بود، زیاد چشمگیر نبود. او محققیدقیق بود و کتاب او «توالد و تناسل حیوانات» که در سال 1651 منتشر شد نقطه واقعیشروع مطالعات نوین جنین شناسیمی‌باشد. او که به شدّت از ارسطو متأثر بود همانند او با تئوریپیشین‌سازی-فرضیه‌ایکه معتقد بود یک جنین حتیدر مراحل اولیه تشکیل در مقیاس کوچکتر ساختمان کاملاً مشابه با ساختمان بدن یک موجود بالغ را دارد- مخالف بود. هارویبه‌درستیخاطر نشان ساخت که ساختار نهایییک جنین به‌تدریج شکل می‌گیرد.

هارویعمریطولانی، جالب توجه و توأم با موفقیت داشت. در جوانیدر کالج «کابوس» دانشگاه کمبریج تحصیل کرد. به سال 1600 م. به منظور تحصیل به ایتالیا رفت و در دانشگاه پادوآ، که در آن دوران بهترین مدرسه پزشکیجهان در جهان شناخته می‌شد، به تحصیل پرداخت. ( جالب است بدانیم در دوران تحصیل هارویدر پادوآ، گالیله استاد آن دانشگاه بود اگرچه معلوم نیست آن دو با یکدیگر   ملاقات کرده‌ باشند.) هارویدرجه پزشکیخود را در سال 1602 دریافت کرد و به انگلستان بازگشت. ویدوران طولانیرا همراه با موفقیت به عنوان طبیب سپریکرد. دو تن از پادشاهان انگلستان «جیمز اول و چارلز اول» و همچنین فیلسوف نامدار فرانسیس بیکن از جمله بیماران او بودند. او در کالج پزشکان لندن سخنرانی‌هایمتعددیدر باب آناتومیایراد کرد. یک‌بار نیز به ریاست آن کالج انتخاب شد که از پذیرش آن امتناع نمود.

هارویکه سالیان متمادیسرپزشک بیمارستان «سنت بار تلومیوز» لندن بود با انتشار کتابش در باب گردش خون، در سال 1628 در سراسر اروپا مشهور گردید. هارویازدواج کرده بود ولیفرزندینداشت. او به سال 1657 در سن 79 سالگی در لندن در گذشت.

نظر شما :
لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید
captcha