نظرسنجی
نظر شما در مورد این وبسایت چیست؟
عالی
60%
 
خوب
22%
 
معمولی
6%
 
ضعیف
11%
 
  • تلگرام
  • تلگرام
امروز
۱۳۹۷ پنج شنبه ۳ خرداد
اِلخَميس ٩ رمضان ١٤٣٩
Thursday, May 24, 2018
کد : 615-33685      تاریخ ایجاد : ۱۳۹۳ جمعه ۱۵ فروردين   آخرین بروزرسانی : ۱۳۹۳ جمعه ۱۵ فروردين    تعداد بازدید : 130

وظايف‌ مادر نمونه‌ نسبت‌ به‌ فرزندان‌

وظايف‌ مادر نمونه‌ نسبت‌ به‌ فرزندان‌

 

حضرت‌ خديجه‌(س‌) زن‌ نمونه‌

روزي‌ عايشه‌ نسبت‌ به‌ خديجه‌3 اظهار برتري‌ نمود! حضرت‌فرمود:

«آيا نمي‌ داني‌ كه‌ خدا، آدم‌ و نوح‌ و آل‌ ابراهيم‌ و آل‌ عمران‌ و علي‌ّ وحسن‌ و حسين‌ و حمزة‌ و جعفر و فاطمه‌ و خديجه‌: را از ميان‌انسانها برگزيد؟»

امّا در قرآن‌ از دو زني‌ كه‌ متأسفانه‌ در كفر نمونه‌ بوده‌اند،نام‌ برده‌است‌.زناني‌ كه‌ بخاطر همسري‌ با پيامبران‌ مي‌توانسته‌اند الگوهاي‌ ايمان‌وتقوا باشند ولي‌ بدليل‌ همراهي‌ با كافران‌،از رحمت‌ الهي‌ دور شده‌ وبه‌آتش‌ كفرشان‌ سوختند:

«ضَرَب‌َ اللّ'ه‌ُ مَثَلاً لِلَّذين‌َ كَفَرُوا امْرَاَة‌َ نُوح‌ٍ وَ امْرَاَة‌َ لُوط‌ٍ ك'انَت'ا تَحْت‌َ عَبْدَيْن‌ِمِن‌ْ عِب'ادِن'ا ص'الِحَيْن‌ِ فَخ'انَت'اهُم'ا فَلَم‌ْ يُغْنِي'ا عَنْهُم'ا مِن‌َ اللّ'ه‌ِ شَيْئاً و قيل‌َ ادْخُلاَالنّ'ار مَع‌َ الدّ'اخِلين‌».

«خداوند براي‌ آنانكه‌ كافر شدند، زن‌ نوح‌ و زن‌ لوط‌ را مثال‌ مي‌زند كه‌اين‌ دونفر همسر دوتا بندة‌ صالح‌ ما بودند امّا به‌ شوهرانشان‌ خيانت‌كردند و همسريشان‌ با پيامبران‌، هيچ‌ سودي‌ برايشان‌ نداشت‌ و ازعذاب‌ خدا نسبت‌ به‌ آنها جلوگيري‌ نكرد و به‌ آنها دستور داده‌ شد كه‌ باجهنميان‌ (قوم‌ لوط‌ و قوم‌ نوح‌) به‌ آتش‌ داخل‌ شويد».

توضيح‌:

«در روايت‌ آمده‌ است‌ كه‌ زن‌ نوح‌ بنام‌ «واغله‌»، كافر بود و به‌ مردم‌مي‌گفت‌: نوح‌ ديوانه‌ است‌. و اگر كسي‌ به‌ نوح‌ ايمان‌ مي‌آورد، فورا به‌ س‌ران‌ مشركين‌ خبر مي‌داد».

زن‌ لوط‌ بنام‌ «واهله‌»، مردم‌ را از مهمانهاي‌ لوط‌ با خبر مي‌كرد تا مردم‌ آنهارا اذيت‌ نمايند! و هر كه‌ به‌ لوط‌ ايمان‌ مي‌آورد، به‌ مردم‌ خبر مي‌داد و آنهاهم‌ آن‌ شخص‌ مؤمن‌ را مي‌كشتند.

بخاطر اين‌ خيانتشان‌، بر سر زن‌ لوط‌ سنگ‌ باريد و زن‌ نوح‌ هم‌ غرق‌شد.»

وظايف‌ مادر نمونه‌ نسبت‌ به‌ فرزندان‌

بعد از اداي‌ وظيفه‌ زن‌ نسبت‌ به‌ شويش‌،وظيفه‌ مهم‌ فرزند داري‌مطرح‌ مي‌شود.اهم‌ اين‌ مسئوليت‌ بشرح‌ زير است‌:

1-انعقاد نطفه‌ در وقتهايي‌ كه‌ نيكو است‌.

2-هنگام‌ آميزش‌ با طهارت‌ بوده‌ ومسائل‌ سفارش‌ شده‌درباره‌ آميزش‌ را رعايت‌ نمايد

«امام‌ صادق‌(ع‌):درخانه‌اي‌ كه‌ طفلي‌ وجود دارد،با همسر خودمقاربت‌ نكنيد،كه‌ آن‌ طفل‌ زناكار مي‌شود ويا فرزنديكه‌ بدنيامي‌آيد،زناكار مي‌شود.» .

3-در ايام‌ بارداري‌ بر رعايت‌ طهارت‌وعبادت‌ مداومت‌نمايد.

«شيخ‌ مرتضي‌ انصاري‌،يكي‌ از فقها ودانشمندان‌ بزرگ‌ شيعه‌است‌.وقتي‌ پس‌ از سالها تحصيل‌ وكوشش‌ به‌ مقام‌ اجتهاد و زعامت‌ نائل‌آمد،مردم‌ به‌ مادر شيخ‌ تبريك‌ گفتند كه‌ فرزندت‌ به‌ مقام‌ اجتهادومرجعيت‌ رسيده‌ است‌.

آن‌ مادر گفت‌:زحمتي‌ كه‌ من‌ در تربيت‌ فرزندم‌ كشيدم‌،اگر به‌ مقام‌پيامبري‌ هم‌ مي‌رسيد،تعجب‌ نمي‌كردم‌،چه‌ رسد به‌ مقام‌ اجتهاد!

مردم‌ از شنيدن‌ اين‌ سخن‌ تعجب‌ كرده‌ وگفتند:مگر در تربيت‌ فرزندت‌چه‌ كرده‌اي‌ كه‌ ديگران‌ نكرده‌اند؟

مادر شيخ‌ پاسخ‌ داد:بيان‌ زحماتي‌ كه‌ من‌ در تربيت‌ او كشيده‌ام‌،ازحوصلة‌ شما بيرون‌ است‌ ولي‌ به‌ عنوان‌ نمونه‌ مي‌گويم‌ كه‌ هيچ‌ گاه‌ بدون‌طهارت‌ و وضو پستان‌ به‌ دهانش‌ نگذاشتم‌.

وقتي‌ مادر شيخ‌ رحلت‌ كرد،ديدند كه‌ شيخ‌ بر بالين‌ مادر،زارزارمي‌گريد.يكي‌ از شاگردان‌ در مقام‌ دلجوئي‌ گفت‌:جناب‌ استاد!شما با اين‌مقام‌ علمي‌ كه‌ داريد شايسته‌ نيست‌ بر بالين‌ پيرزني‌ اين‌ گونه‌ اشگ‌بريزيد!

شيخ‌ در پاسخ‌ او فرمود:شما هنوز به‌ مقام‌ والاي‌ مادر پي‌نبرده‌ايد!تربيت‌ صحيح‌ وزحمات‌ فراوان‌ مادر بود كه‌ مرا به‌ اينجارسانيد!»«الگوهاي‌ تربيت‌ ص‌36»

4-در ايام‌ بارداري‌ از دعوا ودرگيري‌ وجوش‌ وخروش‌بپرهيزد.

روانشناسان‌ گفته‌اند كه‌ آرامش‌ مادر در دوران‌ بارداري‌ به‌ آرام‌ بودن‌اعصاب‌ فرزند كمك‌ شايان‌ مي‌كند ومادرانيكه‌ در دوران‌ حاملگي‌درگيري‌ فكري‌ وآشوبهاي‌ ذهني‌ دارند ،فرزندان‌ عصباني‌ واهل‌خشونت‌ ودعوا بدنيا مي‌آورند.

5-در ايام‌ بارداري‌ ودر دوران‌ شيرخوارگي‌ نوزاد،از لقمه‌حرام‌ واز استعمال‌ مواد مخدر ومشروبات‌ الكلي‌ دوري‌ كند.

«زني‌ در حاليكه‌ كودك‌ فلج‌ وناقص‌ وكوري‌ در آغوش‌ داشت‌،نزدرسول‌ خداآمد،وگفت‌:اي‌ پيامبر خدا!مگر نمي‌گوييد كه‌ خدا عادل‌است‌ وبه‌ كسي‌ ظلم‌ نمي‌كند؟

فرمود:آري‌.

زن‌ گفت‌:امّا خدا به‌ من‌ ظلم‌ كرده‌ وچنين‌ كودكي‌ به‌ من‌ داده‌ است‌!

پيامبر لحظه‌اي‌ درنگ‌ نمود وسپس‌ فرمود:آيا شوهرت‌ هنگام‌ آميزش‌ باتو،شراب‌ خورده‌ بود؟

زن‌ پاسخ‌ داد :آري‌!

حضرت‌ فرمود:پس‌ جز خودت‌،كسي‌ ديگر را سرزنش‌ نكن‌!»

6-در ايام‌ بارداري‌ از معاشرت‌ زياد با مردم‌ دوري‌ كندوبيشتر با شوهرش‌ باشد.

ثابت‌ شده‌ است‌ كه‌ اگر زن‌ در دوران‌ بارداري‌ بيشتر به‌ شوهرش‌ نگاه‌كند وبا او باشد،كودك‌ شكل‌ وشمايل‌ پدرش‌ را بخود مي‌گيرد.

7-بعد از تولد علاوه‌ بر گفتن‌ اذان‌ واقامه‌ در گوش‌كودك‌،ودادن‌ عقيقه‌ كودك‌،در هنگام‌ شيردادن‌ به‌ نوزادحتي‌ المقدوربا طهارت‌ باشد.

«وقتي‌ به‌ امام‌ سجاد(ع‌)تولد كودكي‌ را بشارت‌ مي‌دادند.از پسر يادختر بودنش‌ نمي‌پرسد.بلكه‌ سؤال‌ مي‌ كرد:آيا سالم‌ است‌؟اگر مي‌گفتندآري‌.

آنگاه‌ مي‌فرمود:الحمدلله الذي‌ لم‌ يخلق‌ منّي‌ شيئا مشوها:شكرخدايي‌ را كه‌ از من‌ فرزند معيوبي‌ متولد ننمود.»

«امام‌ ششم‌(ع‌):عقيقة‌ نوزاد بر ثروتمند وفقيرواجب‌ است‌ وفقيراگر نتوانست‌،چنانچه‌ بعدها برايش‌ مقدور شد،عقيقه‌كند.»

«از امام‌ ششم‌ راجع‌ به‌ عقيقه‌ سؤال‌ شد.فرمود:گوسفند ياگاو يا شتربراي‌ او قرباني‌ كنند وبعد از عقيقه‌،بركودك‌ نام‌گذارند وروز هفتم‌ سر اورا بتراشند وبه‌ وزن‌ مويش‌،طلا يا نقره‌صدقه‌ دهندواگر پسر است‌ حيوان‌ نر واگر دختر است‌،حيوان‌ماده‌ قرباني‌ كنند.»

«امام‌ ششم‌(ع‌):هركودكي‌ در گرو عقيقه‌ است‌.وعقيقه‌ ازقرباني‌ واجب‌تر است‌.»

«عمربن‌ بزيد مي‌گويد:درسن‌ پيري‌ بودم‌ كه‌ به‌ امام‌صادق‌(ع‌) عرضكردم‌ كه‌:بخدا سوگند!نمي‌دانم‌ كه‌ وقتي‌ متولدشدم‌، پدرم‌ برايم‌ عقيقه‌ كرد يا خير؟امام‌ فرمود:الان‌ برو وبراي‌خودت‌ عقيقه‌ كن‌!منهم‌ در سن‌ پيري‌ براي‌ خود عقيقه‌نمودم‌.»

«امام‌ ششم‌(ع‌):مادر از عقيقه‌ فرزندش‌ نخورد.»

«يكي‌ از بزرگان‌ نقل‌ مي‌كند:چند روز قبل‌ از شهادت‌ «شيخ‌ فضل‌ اللهنوري‌»در زندان‌ با او ملاقات‌ نمودم‌.به‌ ايشان‌ عرض‌ كردم‌ كه‌ پسر شماخيلي‌ لاابالي‌ است‌ وبر ضدّ شما كار مي‌كند.

شيخ‌ شهيد فرمود:

اين‌ موضوع‌ را از قبل‌ مي‌دانستم‌.وافزود:اين‌ پسر در نجف‌ بدنيا آمدومادرش‌ شير نداشت‌.از اين‌ رو،مجبور شديم‌ كه‌ براي‌ شيردان‌ او زني‌ راپيدا كنيم‌.زني‌ پيدا شد واين‌ كودك‌ مدت‌ زيادي‌ از شير آن‌ زن‌ تغذيه‌كرد.امّا ناگهان‌ فهميديم‌ كه‌ آن‌ زن‌ بسيار لاابالي‌ وبي‌ عفت‌ است‌ وكينة‌علي‌(ع‌) را به‌ دل‌ دارد.

از همان‌ وقت‌ دريافتيم‌ كه‌ سعادتمند شدن‌ اين‌ پسر،كاري‌ بسيار مشكل‌است‌!

8-در اسم‌ گذاري‌ فرزند از نامهايي‌ كه‌ اسلام‌ سفارش‌ كرده‌است‌ استفاده‌ نمايد.

«رسولخدا(ص‌):كسيكه‌ خداوند به‌ او چهار پسر بدهد ونام‌مرا بر يكي‌ از آنها نگذارد،برمن‌ ظلم‌ كرده‌ است‌.»

نظر شما :
لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید
captcha