نظرسنجی
نظر شما در مورد این وبسایت چیست؟
عالی
60%
 
خوب
22%
 
معمولی
5%
 
ضعیف
11%
 
  • تلگرام
  • تلگرام
امروز
۱۳۹۷ سه شنبه ۲۹ خرداد
اِثَّلاثا ٥ شوال ١٤٣٩
Tuesday, June 19, 2018

 هزینه‌های خانوارهای تهرانی در حالی 7.5 میلیون بیش از هزینه متوسط کل خانوارهای ساکن در مناطق شهری است که 50.4 درصد هزینه‌ پایتخت نشینان مربوط به گروه مسکن،آب،برق،گاز و سایر سوخت ها است.


به گزارش ایسنا، متوسط هزینه ناخالص سالانه یک خانوار شهری در حالی حدود 21 میلیون و 654 هزار تومان معادل ماهانه حدود یک میلیون و 804 هزار و 500 تومان اعلام شده که هزینه خانوارهای ساکن در پایتخت، تقریبا 7.5 میلیون تومان از متوسط اعلام شده بیشتر است.

بر این اساس بررسی متوسط هزینه ناخالص سالانه خانوارهای ساکن پاییتخت نشان می دهد که این خانوارها با هزینه حدود 29 میلیون و 128 هزار تومان معادل ماهانه حدود 2 میلیون و چهارصد و 27 هزار و 300 تومان بیشترین هزینه را به خود اختصاص داده‌اند.

این گزارش میزان درآمد خانوارهای ساکن در تهران را به طور متوسط 29 میلیون و 301 هزار و 600 تومان معادل ماهانه حدود دو میلیون و 441 هزار و 800 تومان اعلام کرده است.

بیشترین سهم هزینه خانوارهای تهران در سال 91 مربوط به گروه مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت‌ها است که 50.4 درصد هزینه‌ها معادل 14 میلیون و 674 هزار و 434 تومان را در بر می گیرد.

بر این اساس از کل هزینه خانوارهای ساکن در پاییتخت 17.9 درصد مربوط به خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها ،0.3 درصد متعلق به دخانیات و 3.1 درصد به پوشاک و کفش اختصاص یافته است.

همچنین لوازم و اثاث و خدمات مورد استفاده در خانه، بهداشت و درمان، حمل و نقل، ارتباطات، تفریح و امور فرهنگی، تحصیل رستوران و هتل وکالاها و خدمات متفرقه به ترتیب 0.3 ،4.9 ،7.6 ،1.7 ،1.8 ،1.7 ،1.4 و 6.2 درصد از کل هزینه‌ها را به خود اختصاص داده‌اند.

گزارش منتشر شده تعداد افراد خانوارهای تهرانی را به طور متوسط 3.14 اعلام کرده است.

 جدول جزییات هزینه خانوارهای تهرانی در سال91 

گروه های هزینه هزینه(ریال) درصد
خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها 52197303 17.9
دخانیات 861381 0.3
پوشاک و کفش 8824270 3.1
مسکن،آب،برق،گاز و سایر سوخت ها 146744348 50.4
لوازم،اثاث و لوازم مورد استفاده در خانه 8634859 3
بهداشت و درمان 14382996 4.9
حمل و نقل 22229514 7.6
ارتباطات 4997309 1.7
تفریح و امور فرهنگی 5223135 1.8
تحصیل 4904138 1.7
رستوران و هتل 4160333 1.4
کالاها و خدمات متفرقه 18080392 6.2