نظرسنجی
نظر شما در مورد این وبسایت چیست؟
عالی
60%
 
خوب
22%
 
معمولی
5%
 
ضعیف
11%
 
  • تلگرام
  • تلگرام
امروز
۱۳۹۷ سه شنبه ۲۹ خرداد
اِثَّلاثا ٥ شوال ١٤٣٩
Tuesday, June 19, 2018
کد : 671-21901      تاریخ ایجاد : ۱۳۹۲ چهارشنبه ۳۰ بهمن      تعداد بازدید : 216

متوسط زیربنای محل سکونت ایرانی ها

براساس آخرین آمار از بررسی متوسط زیربنای محل سکونت خانوارها، 6.14 درصد در خانه‌های 40 مترمربع و کمتر، 6.50 درصد در 41 تا 50 متر، 8.64 درصد در 51 تا 60 متر، 13.78 درصد در 61 تا 75 متر، 8.3 درصد در 76 تا 80 متر، 9.5 درصد در 81 تا 90 متر و 13.9 درصد در خانه‌های 91 تا 100 سکونت دارند.

خبرگزاری مهر: براساس آخرین آمار از بررسی متوسط زیربنای محل سکونت خانوارها، 6.14 درصد در خانه‌های 40 مترمربع و کمتر، 6.50 درصد در 41 تا 50 متر، 8.64 درصد در 51 تا 60 متر، 13.78 درصد در 61 تا 75 متر، 8.3 درصد در 76 تا 80 متر، 9.5 درصد در 81 تا 90 متر و 13.9 درصد در خانه‌های 91 تا 100 سکونت دارند.

براساس اعلام مرکز آمار ایران، آخرین آمار هزینه - درآمد خانوارهای شهری در سال 91 از مجموع 10 دهک درآمدی 19.72 درصد از این خانوارها در خانه‌های 111 تا 150 متری و 0.3 درصد در خانه‌های 500 متر به بالا زندگی می‌کنند که بر این اساس بیشترین و کمترین میزان متوسط متراژ محل سکونت دهک‌های درآمدی شهری به شمار می‌رود.

بر این اساس، 6.14 درصد خانوارها در 10 دهک درآمدی در خانه‌های 40 مترمربع و کمتر، 6.50 درصد در 41 تا 50 متری، 8.64 درصد در 51 تا 60 متری، 13.78 درصد در 61 تا 75 متری، 8.3 درصد در 76 تا 80 متری، 9.5 درصد در 81 تا 90 متری، همچنین 13.9 درصد در خانه‌های 91 تا 100 سکونت دارند.

اما کمتر از پنج درصد یعنی 4.86 از دهک‌های درآمدی در خانه‌های 101 تا 110 مترمربعی سکونت دارند. این در حالی است که 19.72 درصد در خانه‌های 111 تا 150 متری و 7.15 درصد در 151 تا 200 متر اقامت دارند. همچنین 2.24 درصد خانوارهای شهری در 10 دهک درآمدی موجود در خانه‌هایی با متراژ 200 تا 300 متر زندگی می‌کنند. این در حالی است که تنها 0.31 درصد ساکن مسکن 300 تا 500 متری هستند.

بنابرگزارش مرکز آمار ایران فقط 0.3 درصد از مجموع خانوارهای شهری در خانه‌های 500 متری به بالا ساکن‌ هستند. از این رو از مجموع کل دهک‌ها حدود 66 درصد در خانه های زیر 100 متر مربع و 34 درصد نیز در خانه های 100 به بالا ساکنند.

سکونت اغلب خانوارهای دهک اول در خانه های 40 متری

براین اساس بررسی متراژ خانه‌های دهک اول نشان می‌دهد که خانوارهای این گروه بیشتر در خانه‌های 40 متر و کمتر زندگی می‌کنند. به‌طوری که 18.71 درصد آن‌ها ساکن خانه‌هایی با این متراژ هستند. هم‌چنین خانه‌های 41 تا 50 متری و 61 تا 70 متری رده‌ی بعدی محل سکونت خانوارهای دهک اول را تشکیل می‌دهد.

این در حالی است که هیچ یک از خانوارهای دهک اول ساکن خانه‌های 300 تا 500 و بالاتر نیستند. همچنین در دهک دوم بیشترین محل سکونت را مانند دهک اول خانه‌های 40 متر و کمتر با 13.29 درصد تشکیل می‌دهد.

هم‌چنین خانه‌های 111 تا 150 متری و 61 تا 75 متری در رده‌های بعدی قرار دارند. از سویی دیگر 0.19 درصد خانوارهای دهک دوم در خانه‌های 300 و 500 متری در حالی ساکنند که هیچ یک از افراد این گروه خانه 500 متری و بالاتر ندارند.

خانوارهای دهک سوم استقبال بیشتری از خانه‌های 61 تا 75 متری دارند به گونه‌ای که 17.61درصد در این خانه‌ها، 13.75 درصد در متراژ 91 تا 100 و 13.70 درصد در متراژ 111 تا 150 مترمربع زندگی می‌کنند. 0.26 درصد این خانوارها در مسکن‌های 300 تا 500 متری و صفر درصد در خانه‌های 500 به بالا ساکنند.

بنا بر اعلام مرکز آمار ایران دهک چهارم بیشتر از سه دهک اول در خانه‌های 111 تا 150 متری سکونت دارند. به گونه‌ای که 18.61 درصد خانوارهای این گروه در خانه‌هایی با این متراژ، 14.58 در خانه‌های 61 تا 75 متری و 10.88درصد در 51 تا 60 متر ساکنند.

در حالی 6.66 درصد خانوارهای دهک چهارم در خانه‌های 40 متری و کمتر زندگی می‌کنند که 0.2 درصد آنها ساکن محل سکونت 300 تا 500 متری هستند. هم‌چنین هیچ یک از افراد دهک چهارم خانه 500 متر و بالاتر ندارند.

در بین دهک پنجم کمترین استقبال و به عبارتی کمترین سکونت در خانه‌های 150 تا 200 متر و بالاتر است. به‌گونه‌ای که 4.44 درصد در خانه‌های 150 تا 200، 1.37 در 200 تا متر300، 0.13 در 300 تا 500 و هیچ خانواده‌ای در 500 متر به بالا ساکنند.

همچنین کمترین استقبال در بین پنج دهک ابتدایی از خانه‌های 40 مترمربع و کمتر با 4.45 درصد است. این در حالی است که بیشترین استفاده از خانه‌های 111 تا 150 متری با 19.51 و 61 تا 75 متری با 17.17 درصد بوده است.

با عبور از نیمه دهک‌های درآمدی سکونت در خانه‌های 40 متر و کمتر به یکباره بیش از دو درصد کاهش می‌یابد. به گونه‌ای که در دهک ششم فقط 2.21 درصد در خانه‌هایی با این متراژ زندگی می‌کنند. هم‌چنین خانه‌های 111 تا 150 متری در بین سایر متراژ‌ها از کاربرد بیشتری برخوردارند و 22.15 درصد در این خانه‌ها، 15.3 درصد در خانه‌های 61 تا 75 متری و 12.8 درصد در 91 تا 100 متری ساکنند. این در حالی است که 0.11 درصد در خانه‌های 300 تا 500 متری ساکنند و هیچ یک از این خانوارها در خانه‌های 500 به بالا زندگی نمی‌کنند.

براساس گزارش مرکز آمار ایران، در حالی 2.47 درصد خانوارهای شهری دهک هفتم درآمدی ساکن خانه‌های 40 متر و کمتر هستند که متراژ‌های 111 تا 150 متری در بین سایر زیر بناها از کاربرد بیشتری برخوردار هستند به‌طوری که بعد از این خانه‌ها 14.76 درصد در 61 تا 75 متری و 14.13 درصد در 91 تا 100 متری زندگی می‌کنند.

هیچ یک از خانوارهای این گروه در خانه‌های 500 متر به بالا ساکن نبوده و فقط 0.43 درصد آنها صاحب خانه‌های 300 تا 500 متری هستند. برخلاف دو گروه قبلی سه درصد دهک هشتم در خانه‌های 40 متر و پایین‌تر زندگی می‌کنند.

این در حالی است که بیشترین درصد استفاده از محل سکونت مربوط به خانه‌های 111 تا 150 متری با 23.71 درصد است. بعد از این خانه‌ها متراژ‌های 91 تا 100 با 12.16 درصد و 61 تا 75 متر با 13.58 در رده‌ی بعدی قرار دارند. در این گروه درآمدی برخلاف گروه ششم و هفتم درصد استفاده از خانه‌های 300 تا 500 متری کمتر و به اندازه 0.7 درصد خانوارها است. هم‌چنین هیچ یک از خانوارهای دهک هشتم ساکن خانه‌های 500 به بالا نیستند.

در بین دهک‌های اول تا نهم کمترین استفاده از خانه‌های 40 متری مربوط به دهک نهم است. به‌طوری که فقط 0.88 درصد خانواده‌های این گروه در چنین خانه‌های زندگی می‌کنند. 26.68 درصد دهک نهم شهری در خانه‌های 111 تا 150 متری، 15.57 درصد در 91 تا 100 متری و 12.87 در 151 تا 200 متری زندگی می‌کنند.

در حالی هیچ یک از خانواده‌های دهک نهم در خانه‌های 500 به بالا ساکن نیستند که 0.21 درصد آنها صاحب خانه‌های 300 تا 500 متری هستند. دهک دهم بیشتر از دهک نهم خانه‌نشین خانه‌های 40 متری و کمتر هستند بر این اساس 1.32 درصد این گروه در این خانه‌ها و 26.95 درصد در خانه‌های 111 تا 150 متری زندگی می‌کنند. همچنین 16.7 درصد در خانه‌های 150 تا 200، 8.42 درصد در 200 تا 300 متر، 1.72درصد در 300 تا 500 متر زندگی می‌کنند.

اما تنها دهکی که صاحب خانه‌های 500 متر به بالا هستند همین دهک دهم است به‌طوری که0.27 درصد خانوارهای این دهک درآمدی شهری صاحب خانه‌های 500 متر به بالا هستند.


منبع: http://newspool.ir/fa/ndt/4968845/متوسط-زیربنای-محل-سکونت-ایرانی-ها
نظر شما :
لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید
captcha