آخرین اخبار :
نظرسنجی
نظر شما در مورد این وبسایت چیست؟
عالی
59%
 
خوب
22%
 
معمولی
6%
 
ضعیف
12%
 
  • تلگرام
  • تلگرام
امروز
۱۳۹۹ شنبه ۲۷ دي
اِسَّبِت ٢ جمادي الثانيه ١٤٤٢
Saturday, January 16, 2021
فیلتر :

 
 

کدناممعنا / شرحجنسیت
100 آرشیدا (آر + شید + الف اسم ساز) آریائی درخشان . آرشیدا
101 آرمان آرزو ، حسرت ، کمال مطلوب ، مراد و خواسته ؛ تصوراتی که برای ساختن جنبه‌های گوناگون زندگیِ مطلوب در ذهن انسان هاست ، آنچه باید باشد و به آن می‌اندیشیم . آرمان
102 آرمیتا (اوستایی) پارسا ، پاک ، فروتن . آرمیتا
103 آرمیتی (اوستایی) (آرمیتی = آرمئیتی) فروتنی ، پاک ، محبت و الهه زمین . آرمیتی
104 آرمین (در اعلام) نام چهارمین پسر کیقباد سردودمان کیانی ؛ نژاد آرمین . ← کی آرمین. آرمین
105 آرمینا (آرمین + ا (پسوند نسبت)) ، منسوب به آرمین ، آرمین؛ به علاوه نام ساتراپ نشینِ [سرزمین تحت فرمان استاندار] ارمنستان که پارسیان (ایرانیان) به آن ' آرمینا ' و بابلیان به آن 'اورارتو' می‌گفتند . آرمینا
106 آرمینه (آرمین + ه/-e/ (پسوند نسبت)) ، منسوب به آرمین ← آرمین . آرمینه
107 آرنوش (آر = آریایی ، ایرانی + نوش = جاوید) روی هم به معنی ایرانی و آریایی جاوید . آرنوش
4466 آرنیکا آرنیکا یک نوع گل است که زرد رنگ است و به نام تنباکوی کوهی هم شناخته شده است. ارنیکا به معنی آریایی نیک سرشت است. آرنیکا
108 آروان آرین (ایرانی ، آریایی ، ایران) ؛ نام روستایی در قزوین ؛ نام یکی از طایفه‌های لرستان . آروان
4472 آروشا درخشان ، نورانی باهوش ، نام دختر داریوش سوم آروشا
109 آرون صفت نیک ، فضیلت ، خصلت حمیده ، خوی خوش . آرون
110 آروند (= اروند) شأن و شوکت و فرو شکوه ؛ اورند و اورنگ . آروند
111 آروین امتحان و آزمایش و تجربه ؛ آزموده و آزمایش شده . آروین
112 آریا آزاده ، نجیب ؛ شعبه‌ای از نژاد سفید که از روزگاران بسیار قدیم در ایران ، هند و اروپا ماندگار شده‌اند ؛ نژاد هند و اروپایی . آریا
113 آریابد (آریا + بد/-bod/ (پسوند محافظ یا مسئول)) ، مهتر و بزرگ قوم آریائی ، رئیس قوم آریایی ، نگهبان نژاد آریا . آریابد
114 آریابرزین (در اعلام) نام پسر ارتبان و برادر زاده‌ی داریوش بزرگ . آریابرزین
115 آریاچهر (آریا + چهر = نژاد ، تبار ، گوهر ، اصل) ، دارای اصل و نژاد آریایی ، آریا نژاد . آریاچهر
116 آریادخت (آریا + دخت = دختر) ، دختر آریایی نژاد ؛ (در اعلام) آریادخت ' آرتوسونا ' از خردمندترین بانوان تاریخ ایران کهن است . آریادخت
117 آریاراد آریایی شجاع و دلیر ، آریایی جوانمرد و بخشنده . آریاراد