آخرین اخبار :
نظرسنجی
نظر شما در مورد این وبسایت چیست؟
عالی
59%
 
خوب
22%
 
معمولی
6%
 
ضعیف
12%
 
  • تلگرام
  • تلگرام
امروز
۱۳۹۹ سه شنبه ۱۱ آذر
اِثَّلاثا ١٥ ربيع الثاني ١٤٤٢
Tuesday, December 1, 2020
فیلتر :

 
 

کدناممعنا / شرحجنسیت
41 آذرچهر آن که رویی سرخ چون آتش دارد و (به مجاز) دارنده ی رویی سرخ و سفید , زیبارو . آذرچهر
42 آذرخش صاعقه ، برق ، نام نهمین روز از ماه آذر ؛ (آذرگشسب را هم گاه آذرخش گفته‌اند). آذرخش
43 آذردخت دختر آذر ، دختر آتشین ؛ (به مجاز) دختر سرخ‌گون؛ (به مجاز) زیبارو . آذردخت
44 آذرسا (آذر + سا (پسوند شباهت)) ، مانند آتش ، به رنگ آتش ؛ (به مجاز) زیبا رو. آذرسا
45 آذرسان (آذر = آتش + سان (پسوند شباهت)) ، آتش‌گون ، مانند آتش ، به رنگ آتش ؛ (به مجاز) زیبارو. آذرسان
46 آذرشب تصحیف آذرشُست است و آن به معنی شسته در آتش باشد و نام سمندر و پنبه کوهی باشد؛ (در اعلام) فرشته‌ی موکل آتش که پیوسته در آتش است ؛ نام آتشکده‌ای که گشتاسب در بلخ بنا نهاد ؛ برق . آذرشب
47 آذرفروغ شراره‌ی آتش ، پرتو و روشنایی آتش ؛ (به مجاز) درخشنده و زیبا . آذرفروغ
49 آذرگل نام گلی سرخ‌رنگ که پُرپَر است و به آن گل آتشین می‌گویند . آذرگل
50 آذرگون به رنگ آتش ؛ (در گیاهی) نام گلی از انواع شقایق که آن را خجسته نیز می‌گویند؛ شقایق؛ همیشه بهار (گل) . آذرگون
51 آذرمان (= آذرمن) ، ← آذرمن . آذرمان
52 آذرماه ماه آذر ، ماه نهم از سال شمسی . آذرماه
53 آذرمَن (آذر = آتش + من/مان = اندیشه و فکر) (به مجاز) دارای فکر و اندیشه روشن ؛ (در اعلام) نام سردار صاحب آوازه انوشیروان . آذرمَن
54 آذرمه (= آذرماه) ، ← آذرماه . آذرمه
55 آذرمیدخت گونه غلط آزرمیدخت ، ← آزرمیدخت . (دکتر معین در ذیل واژه‌ی آزرمیدخت آورده است 'آذرمیدخت ' با ذال منقوطه [ذ] غلط است) . آذرمیدخت
56 آذرمینا آب آتش‌گون که در مینا ریزند ؛ کنایه از شراب است. آذرمینا
57 آذرنگ آتش رنگ ، نورانی ، تابناک ، آذرگون ، روشن . آذرنگ
58 آذرنوش در شاهنامه ' نوش آذر ' آمده و آن نام آتشکده‌ای است در بلخ که زرتشت در آنجا به دست یک تورانی کشته شد ؛ نام آتشکده‌ی دوم از جمله‌ی هفت آتشکده‌ی فارسیان . آذرنوش
48 آذرک مصغر آذر ؛ (در اعلام) نام دختر یزدگرد سوم ساسانی ؛ ]حرف 'ک' در آذرک می‌تواند کاف تحبیب نیز باشد به معنی آذرِ محبوب و دوست داشتنی[ . آذرک
59 آذریاس یاس آتشین ، یاس به رنگ آتش ؛ (به مجاز) زیبا رو و معطر. آذریاس
60 آذرین منسوب به آذر ، آتشین ؛ گرم و سوزان ؛ (در گیاهی) نوعی گل بابونه که نام عامیانه آن بابونه گاوچشم است . آذرین