آخرین اخبار :
نظرسنجی
نظر شما در مورد این وبسایت چیست؟
عالی
59%
 
خوب
22%
 
معمولی
6%
 
ضعیف
12%
 
  • تلگرام
  • تلگرام
امروز
۱۳۹۹ شنبه ۲۷ دي
اِسَّبِت ٢ جمادي الثانيه ١٤٤٢
Saturday, January 16, 2021
فیلتر :

 
 

کدناممعنا / شرحجنسیت
198 آمیار (کردی) همکار ، یاور . آمیار
200 آمیتیس (در اعلام) شاهدخت ایرانی نوه‌ی کیاکسار پادشاه ماد که پس از آن که نبرد بین شام و بابل و مصر با مادها به صلح انجامید به خواست پادشاه وقت که پدرش بود ، به ازدواج بخت النصر پادشاه مصر در آمد . آمیتیس
201 آمین (معرب از عبری) (در حالت شبه جمله) برآور ، بپذیر ، اجابت کن ؛ از نامهای خداوند جل شأنه . (معمولاً پس از دعا بر زبان می‌آورند) . آمین
202 آنا (ترکی) زن ، مادر ، والده ، مام ؛ زن سالخورده ؛ اساسی ، پایه . آنا
203 آناتای (ترکی) به معنی مانند مادر ؛ نظیر و همتای مادر . آناتای
204 آنالی (ترکی) [از دو جزء آنا (مادر) + پسوند نسبت ساز (لی)] دارنده‌ی محبت ، برخوردار از محبت مادر؛ مادر دار ، دارای مادر . آنالی
205 آناهیت (اوستایی) (= آناهیتا) ، ← آناهیتا . آناهیت
206 آناهیتا (اوستایی) بی‌آلایش ، پاک ، به دور از آلودگی و ناپاکی. آناهیتا
207 آناهید (اوستایی) (= آناهیتا) ، ← آناهیتا . آناهید
208 آندیا (در اعلام) نام همسر بابلی اردشیر درازدست شهریار هخامنشی است . از او خبر زیادی در دست نیست جز آن که از همسران محبوب پادشاه بزرگ ایرانی بوده است . آندیا
209 آنِسه (عربی) (مؤنث آنس) ، زن نیکو ، دختر خانم ، زن نیکو زبان . آنِسه
210 آنوش بی ‌مرگ ، جاوید ، جاویدان . آنوش
211 آنوشا مذهب و کیش . آنوشا
212 آنیتا (اوستایی) آراستگی ، مهربانی ، خوشرویی . آنیتا
213 آنیسا [آن در عرفان عشق و جوهر عشق + یای (ی) میانوند + سا (پسوند شباهت)] ، به معنی مانند عشق. آنیسا
214 آنیل (ترکی) به خاطر آورده شدن ، مشهور ، نامی . آنیل
215 آنیه (عربی) جمع اناء ، ظرفها ، ظروف ، از واژه‌های قرآنی . آنیه
216 آهنگ قصد ، عزم ، صوت ، نیت ، اندیشه ، خرد ، اراده ، سیما ، قیافه ؛ (در موسیقی) لحن ، ملودی ، قطعه‌ی موسیقی . آهنگ
217 آهو غزال ، غزاله ؛ (به مجاز) معشوق زیبا ؛ (در قدیم) (به مجاز) چشم زیبا ؛ (در قدیم) (به مجاز) تندرونده ، سریع‌ العمل . آهو
218 آهودخت (آهو + دخت = دختر) دختری به زیبایی آهو ؛ (به مجاز) دختر زیبا روی و شاهد . آهودخت